x

Elektro-osmosisk afvanding er en metode, der har været kendt i århundreder, og som hidtil har været anvendt til at drive vand ud af lerjord.

Civilingeniør Inge Rörig-Dalgaard ønskede at forske i muligheden for at anvende metoden til at løse det omfattende problem med opstigende grundfugt og dermed også saltophobninger i mange danske bygninger.

Hidtil har man forsøgt at standse fugten med injicering af vandafvisende boremørtel eller anbringelse af rustfri stålplader i konstruktionerne, men det er voldsomme og dyre løsninger, der danner en fugtspærre men ikke løser problemet med ophobning af salte i murværket.

Elektro-osmosisk afvanding foregår ved, at man ved hjælp af et elektrisk felt på et porøst materiale som f.eks. mursten kan lede vandet i en given retning. Samtidig med afvandingen sker der en saltudtrækning, hvilket gør metoden interessant for aktører inden for bevaring af bygningsarven (kirkehvælv og kalkmalerier), idet det er en hidtil uset skånsom fremgangsmåde.

Projektets formål har været at udvikle et reelt alternativ til de nuværende løsningsmodeller, der kan bidrage til forbedringer af den danske bygningsmasse og dermed også en lang række fredede eller bevaringsværdige bygningsværker.

Forskningen foregik dels i et kontrolleret laboratoriemiljø, dels on-location på bygninger, der var stillet til rådighed af interessenter i byggeriet, og derudover blev projektet støttet af en række specialister, der supporterer med deres tid og viden.