x

Byerne er udfordret af bl.a. hastigt voksende indbyggertal, byspredning, længere transportafstande og markante klimaændringer. Fortætning i både nye og gamle byzoner er en central strategi for at skabe sunde og bæredygtige byer, der kan rumme disse udfordringer. Det kræver imidlertid, at den allerede eksisterende debat og viden om tæthed på kvarterniveau bliver yderligere nuanceret og kvalificeret.

‘Dense and Livable’ var et toårigt forskningsprojekt under Gehl Institute, der fokuserede på, hvordan fortætning af bymæssig bebyggelse bl.a. kan nedbringe transportbehovet og udledningen af CO2 og samtidig skabe øget livskvalitet. Projektet indsamlede viden om, hvordan tætte kvarterer fungerer i hverdagen, og undersøgte tæthedens kvaliteter i øjenhøjde for de mennesker, der færdes der.

Målet var at kvalificere tæthedsdebatten og at sætte en dagsorden. Projektet er udmundet i en bog, hvori forskningsresultaterne og løsningsforslagene er gjort tilgængelige, så de kan danne grundlag for de vigtige beslutninger, der er med til at forme fremtidens byer.