x

Byen skal styrkes

Yderområder som Rudkøbing får ikke andel i befolkningstilvæksten, som ellers vokser i Danmark. Til gengæld vokser mange hovedbyer i yderområderne, hvor en række kommuner har fokus på at styrke deres hovedbyer for at gøre byen til vækst- og udviklingsmotor. Vores  initiativ ”Hovedbyer på forkant” sigter bl.a. på at styrke bymidten i byer som Rudkøbing. 

Bedre forbindelser i byen

Langeland kommune ønsker at styrke Rudkøbing som hovedby. Med afsæt i en forundersøgelse er der arbejdet videre med ønsket om at etablere et kulturelt kraftcenter i Rudkøbing, hvor der etableres en formidlingsfunktion og et museumsudstillingsrum. Samtidig skaber man bedre forbindelse mellem byliv og kulturmiljø. 

De to ejendomme på Østergade 23-25, som i dag huser Langeland Museum, bliver renoveret og nyindrettes. Der etableres en ny indgang til museet samt turistinformation i Østergade 23. Adgangsforholdene fra hovedgaden bliver gjort lettilgængelige også til museumshaven, som ligger mellem museets bygninger og byrumsarealet Grønnegården. Museumshaven vil efter ombygningen indgå i de allerede etablerede stier mellem bymidten og havnen. Uden for åbningstid vil man kunne gå via den oprindelige portåbning gennem haven til Grønnegården. I museumshaven ligger endvidere den gamle bagbygning ”Loen”, som nu indrettes til selvbetjent formidlingsrum. Bygningernes tage og facader renoveres samtidig.

Til glæde for lokale og besøgende

Kulturarven er vigtig for både bosætning og turisme i Langeland Kommune. Projektet løfter det samlede kulturmiljø omkring museet og skaber nye forbindelser i Rudkøbing mellem havnen, museet og byens handelsliv. Det skaber bedre sammenhæng, som styrker byen, så den i fremtiden er attraktiv for både lokale og besøgende.