x

Ny bypark til 100 mio. kr. i Gellerup/Toveshøj

Pressemeddelelse 3. december 2014

Legepladser, klatretårne, udendørs fitness, frugtlunde og væksthuse kommer til at præge parken, hvis areal svarer til ca. 27 fodboldbaner.

Gellerup/Toveshøjs nye bypark er tænkt som den grønne rygrad i forvandlingen af Gellerup/Toveshøj til en attraktiv bydel i Aarhus. 

Parken bliver til glæde for borgere i Gellerup/Toveshøj og resten af Aarhus og bliver et trygt og smukt grønt område med mange funktioner og muligheder for aktiviteter for alle.

Tre teams bestående af arkitekter og byrumseksperter m.fl. har udarbejdet konkurrenceforslag til byparken, og nu er vinderforslaget fundet. Det sker efter en grundig proces med input fra blandt andet beboere i Gellerup/Toveshøj, interessenter fra resten af Aarhus og eksperter.

En enig dommerkomite har valgt team bestående af SLA, EFFEKT, og COWI som den endelige vinder.
 
Dommerkomitéen fremhæver, at Team SLA+EFFEKT+COWi har formået at indtænke tryghedsaspektet på alle niveauer lige fra parkens overordnede idé til den konkrete udformning af detaljer. Derud over bliver det nævnt, at teamet har leveret en robust løsning med et højt arkitektonisk niveau, der i samspil og udvikling med beboerne vil forvandle byparken til en sanselig og attraktiv bydel.

Både afdelingsformand i Toveshøj, Anett Christiansen, og afdelings-formand i Gellerupparken, Helle Hansen har siddet med i bedømmelsesudvalget og siger:

Beboerne i Gellerupparken og Toveshøj får med forslaget en ny bypark, der i sit hovedgreb tager udgangspunkt i aktiviteter, som vi allerede i dag ser i området – Fx vores Verdenshaver, sport og leg. Her sat ind i en sammenhængende ramme til en smuk og tryg bypark. Og vi synes, at det er et spændende forslag at arbejde videre med.

Rådmand for Teknik & Miljø Kristian Würtz fremhæver byparkens kvaliteter som bindeled mellem Aarhus og Gellerup:
- Vindertemaet har sikret, at vi får en park, som er attraktiv for beboerne i Gellerup/Toveshøj og resten af Aarhus. Vi får en park, der vil få en attraktionsværdi for hele byen og dermed bidrage til forvandlingen af Gellerup til en attraktiv bydel i Aarhus, siger Kristian Würtz.

Rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad fremhæver, at vinderprojektet øger sikkerheden i området:
-Tryghed er nøgleordet. Der ligger en klar forventning fra både beboerne i området og Aarhus Kommune om, at sikkerheden øges.  Helhedsplan Gellerups succes afhænger af, at vi får skabt tryghed på flere planer, og det sker med vinderprojektet, siger Rabih Azad-Ahmad

Rådmand for Børn & Unge Bünyamin Simsek peger på, at hensigten med den nye bypark også er at skabe kreative muligheder for borgerne:
- Den nye bypark skal være et rum til leg, bevægelse og fællesskab. Her skal være plads til at mødes og være sammen for alle borgere. Parken vil genskabe nogle af de naturlige landskaber fra før Gellerup Parkens opførelse, og vil dermed på flere måder række ud over Gellerups grænser, siger Bünyamin Simsek.

Programchef Astrid Bruus Thomsen fra Realdania fremhæver, at vinderforslaget skaber en klar vision og strategi for den kommende bypark og byrummet i Gellerup:
- Byparken får store landskabelige værdier, og sammen med de øvrige mere urbane tiltag, der også planlægges i bydelen, vil den være med til at give Gellerup en ny identitet og forbedrede rammer for et godt boligliv.

Partner i SLA, Mette Skjold, fremhæver det gode samarbejde som nøglen til projektets succes:
- Igennem hele konkurrencen har vi haft et rigtig godt og tæt samarbejde med Aarhus Kommune, Brabrand Boligforening og beboerne i Gellerup/Toveshøj. Det har gjort, at vi har kunnet udforme en helt ny type bypark, der både giver tryghed og nye rekreative muligheder for beboerne og samtidig tilfører området en lang række æstetiske, sanselige og menneskelige værdier, der ikke var her før. Vi ser meget frem til den videre proces, hvor vi i dialog med beboerne skal realisere Gellerup Bypark.

Partner i EFFEKT, Tue Foged, siger:
- Uderummene har siden vedtagelsen af dispositionsplanen for området haft en essentiel plads i strategien for et levende og aktivt boligområde. Det er derfor helt fantastisk at kunne arbejde videre med et nyt grønt Gellerup/Toveshøj og ultimativt også se dette realiseret.

 

Konkurrencen er gennemført i et samarbejde mellem Aarhus Kommune, Brabrand Boligforening og Realdania.

Fem teams har deltaget. Tre teams gik videre til den endelige vurdering.

Vinderen er fundet efter en grundig proces med input fra blandt andet beboere i Gellerup, interessenter fra resten af Aarhus og eksperter.

Dommerkomiteen, som består af beboerrepræsentanter fra Brabrand Boligforening, fagdommere, repræsentanter fra Realdania samt tre rådmænd fra Aarhus Kommune, har enstemmigt valgt en vinder, som har løst opgaven særlig godt.

Team SLA har fokus på tryghed og benytter stærke og robuste arkitektoniske greb. Samtidig har det vindende team været meget lydhør i processen og formået at imødekomme dommerkomiteens visioner for fremtidens Gellerup.

Det første spadestik til Aarhus’ nye bypark bliver taget i 2015.

Det vindende team er:

SLA A/S
Underrådgivere: EFFEKT Arkitekter ApS
COWI A/S
Konsulenter: Social Action
GAM3
Boris Brorman Jensen

 

De to følgende teams gik videre fra første udvælgelsesrunde:

Tegnestuen Vandkunsten
Underrådgivere: jaja architects aps
BOGL ApS
Orbicon A/S
Konsulenter: UiWe-Culture Design
Socialkonsulent Ahmet Demir

MASU Planning Aps
Underrådgivere: Cebra Arkitekter A/S
Habitats
Konsulent: Urban Catalyst