x

National kulturarv 

Mølleporten er den ene af landets kun to bevarede middelalderlige byporte, og så ligger den direkte på Steges Byvold, der regnes for det bedst bevarede middelalderlige voldanlæg i Danmark. Det er over hundrede år siden, at bygningen sidst blev renoveret, så en gennemgribende restaurering er det ene hovedmål med projektet. Det andet er at skabe offentlig adgang til bygningen, som ikke har været i brug i 2-300 år. 

Ny oplevelsesmulighed i Middelalderbyen Stege

Med restaureringen sænkes gadeniveauet omkring byporten 70-80 cm, ned til niveauet i slutningen af 1400-tallet. De omgivende færdselsarealer trafiksikres, og der etableres en separat bro over voldgraven.

Ved at gøre Mølleporten tilgængelig for offentligheden bliver der skabt en ny stærk oplevelsesmulighed i ’Middelalderbyen Stege’ – lige dér hvor Møns vandrerute Camønoen starter.

Vi har støttet restaureringen af Mølleporten for at fremtidssikre et helt unikt historisk byggeri til gavn for både borgere og besøgende.