x

Når København 9.-12. oktober 2019 er vært for C40 World Mayors Summit, vil der samtidig være events og aktiviteter for byens borgere - med fokus på klimaet. For at sikre en bred vifte af events, har Realdania afsat en pulje til lokale ildsjæle med projekter, der ikke ellers kan finde finansiering.

Event-projekterne tager udgangspunkt i den fælles identitet ’Live Like Tomorrow’, der er rammen for de folkelige og borgerinddragende aktiviteter under topmødet, med underemner som ’Move Like Tomorrow’, ’Play Like Tomorrow’ og ’Eat Like Tomorrow’ mfl.

Der var frist for at søge støtte i starten af juni, og Realdania har valgt at støtte følgende projekter/aktiviteter:
 • Re-MAKE the city - workshops, talks og debat om fremtidens bæredygtige byer og byliv, med fokus på bl.a. materialegenanvendelse, bæredygtig fødevareproduktion, digital produktion og meget andet. Sted: Underbroen (under Langebro) og på Christians Brygge langs kajen. Tidspunkt: 11. oktober (kulturnat).
 • Copenhagen Kids Cycling for the future - organiserede cykellege for børn og åben cykellegeplads. Målrettet børn i alderen 2-6 år. Sted: Rådhuspladsen. Tidspunkt: 9.-12. oktober.
 • Skattejagt på Nørrebro og i Nordvest - Klimaklubben arrangerer skattejagt til bydelenes lokale klimaløsninger og sætter fokus på klimaet i hverdagen. Sted: Nørrebro og Nordvest. Tidspunkt: 23. september til 11. oktober, slutter af med middag og afslutningsfest for de deltagende 12. oktober.
 • Copenhagen Architecture Festival (CAFx) viser fire film og storbyer og klimaudfordringer, med efterfølgende debat, i biografen Gloria. Sted: Gloria på Vester Voldsgade (ved Rådhuspladsen). Tidspunkt: 9.-12. oktober. 
 • The good city of today/tomorrow - Bycycle Innovation Lab laver udstilling, pop up-cykelværksted, mobilt cykelbibliotek og arrangerer masterclasses med fokus på cykling og grøn mobilitet. Sted: Vestervoldgade ved Rådhuspladsen. Tidspunkt: 9.-12. oktober.
 • Bit Park - opstilling af multifunktionelle pavilloner i Københavns Havn, der kan bruges til bl.a. scene, udstillinger, marked m.m., men også gør det muligt at lave byrum på eller lige under under vandoverfladen, så man kan stå eller gå på vandet. Sted: Københavns Havn (nærmere placering er ikke afklaret). Tidspunkt: Ikke afklaret. 
 • Green Kayak at C40 Summit - Green Kayak giver mulighed for at låne en kajak, mod at man samler affald op fra vandet undervejs og afleverer det når man er færdig. Konceptet findes allerede flere steder i København og i en række andre byer. Under topmødet vil Green Kayak lave en midlertidig affaldsindsamlingsstation på Christians Brygge mellem Langebro og Lille Langebro, og stille kajakker til rådighed for både borgmestre og delegerede til topmødet og for almindelige borgere. Sted: Christians Brygge. Tidspunkt: 9.-12. oktober. 
 • Land under vand - et projekt der vil markere med streger på huse og gade hvor vandet vil nå til i forskellige fremtidsscenarier med stigende vandstande. På den måde øges opmærksomheden på byernes sårbarhed, hvis ikke klimaproblemerne bremses. Sted: Ikke endelig afklaret. Tidspunkt: Ikke endelig fastsat, men under topmødet.
 • Honey is something we make together - Københavns Bybi vil med en sanselig installation fortælle om bæredygtig urban honningproduktion, der samtidig styrker planteliv og biodiversitet, som Københavns Bybi allerede har sat i gang ud over hele København. Sted: Vester Voldgade. Tidspunkt: Under topmødet.
 • Det Økologiske Råd ønsker gennem debat, foredrag, rådgivning og film at sætte fokus på klimavenlige byggematerialer. Sted: BLOX eller Københavns Rådhus. Tidspunkt: Ikke afklaret.
 • Build like tomorrow - workshops målrettet børn og unge, der gennem spillet Minecraft, arbejder med klimaudfordringerne. Sted: BLOX. Tidspunkt: 11. oktober.
 • Citizen engagement for at livable city - Geodata ønsker at lave en todelt event. Dels skal et digitalt onlineværktøj med 3D-kort over byen, inddrage brugerne til at komme med forslag til en bedre og mere bæredygtig by, dels skal værktøjet og dets output vises på store skærme under topmødet. Sted: Ikke afklaret. Tidspunkt: Før og under topmødet.

Udover de aktiviteter og projektet Realdania støtter, vil der være en lang række andre events, der skal inddrage borgerne, under C40 World Mayors Summit.