x

CAFx er en årlig arkitekturfestival, der hvert år arrangerer events ud fra et nyt tema. I 2020 skulle temaet have været "Velfærdsbyen i forandring", men festivalen blev udsat grundet Corona-krisen. 

Vi har støttet CAFx 2020 samt tre længerevarende aktiviteter relateret til UIA-kongressen i 2023 med aktiviteter under festivalerne i 2020, 2021, 2022 og 2023. 

Publikation: "Kære Frank Jensen"

En af aktiviteterne vi støttede i 2020 er publikationen "Kære Frank Jensen". Her har CAFx inviteret arkitekturens mange aktører til at byde ind med ideer og konkrete handlingsforslag til Københavns overborgmester til, hvordan Københavns Kommune kan indfri den ambitiøse målsætning om at blive CO2-neutral i 2025. 

Copenhagen Architecture Festival

Copenhagen Architecture Festival udforsker, hvordan arkitekturen præger vores liv og vores verden - og hvordan vores liv påvirker arkitekturen. Gennem foredrag , udstillinger, ekskursioner og et omfattende filmprogram sætter de hvert år fokus på de steder, hvor arkitekturens forvandlinger krydses med menneskeliv. Festivalen skildrer visioner, konflikter og historiske forandringer i det byggede miljø og undersøger grænserne mellem æstetik, funktion og identitet. 

Copenhagen Architecture Festival 2020 skulle være afholdt fra den 23. april - den 3. maj med temaet "Velfærdsbyen i forandring", men måtte desværre udsættes grundet Corona-krisen.