x

Campus Struer er et nyt centralt bymiljø i Struer, der forbinder to centrale videns- og kulturinstitutioner i bymidten omkring Struer Statsgymnasium og Struer Museum. De før så funktionsfattige og karakterløse restarealer mellem institutionerne er nu omdannet til et inspirerende frirum mellem fortid og nutid, kulturhistorie og læringsmiljø.

I 20’erne og 30’erne var området omkring Johannes Buchholtz’ Hus centrum for kultur og viden. Her samledes moderne forfattere i Buchholtz’ hjem og satte den kulturpolitiske dagsorden. Den intellektuelle elite fik huset til at ”lyse på toppen af bakken”, som en af datidens journalister beskrev det.

Rådgiver på opgaven, landskabsarkitekt Kristine Jensens Tegnestue, har lagt vægt på at samle områdets forskellige funktioner og tidsepoker til et inspirerende centrum, der skaber stolthed, identitet og selvbevidsthed:

”Vi vil igen se Buchholtz’ Hus ’lyse på toppen af bakken’ omgivet af uddannelsesstedernes sprudlende unge mennesker. Vi skal lade os inspirere af dem – og vi har måske også noget at byde ind med, når de unge skal videreføre den lokale identitet”.