x

Fra alderdomshjem til Career Campus

I den sydlige udkant af Ringkøbing og få hundrede meter fra Ringkøbing Fjord, åbnede Aldershvile i 1911. I næsten 100 år husede den karakteristiske ejendom, med røde tegl, hvide gesimser og kannelerede og kamtakkede gavle, byens alderdomshjem.

I dag er plejehjemmet flyttet, og bygningen huser nu erhvervsbofællesskabet Career Campus - en unik udstationeringsplatform og et fysisk bofællesskab.

Career Campus, har med projektet gennemgået en større renovering og mindre ombygning, og der tilbydes nu tolv nyrenoverede værelser med eget bad, heraf fire dobbeltværelser samt fællesfaciliteter.

Dynamo for højtuddannet arbejdskraft

Med det nyrenoverede Career Campus er der sikret liv i en smuk, bevaringsværdig bygning, samtidig med at hele Ringkøbing-Skjern området har fået en unik udstationeringsplatform til virksomhederne.

Visionen for Career Campus er således at skabe en alternativ og fleksibel bomulighed for højtuddannede i attraktive historiske rammer.

Bosætning gennem kulturarv

Renoveringen af Career Campus er støttet af Stedet Tæller, hvis formål er at udvikle og udnytte de stedbundne potentialer, der kan bidrage til at styrke livskvaliteten i Danmarks landdistrikter. Således sætter kampagnen fokus på, hvordan lokal kulturarv kan få nyt liv og samtidig bidrage til at styrke erhvervslivets muligheder i et yderområde.

Projektet skal på sigt, udover at være et internationalt bo-miljø for højtuddannede, skabe positive effekter på bosætning og erhvervsudvikling.

Bogen "Stedet tæller"

- om proces og erfaringer med stedbunden, lokal udvikling i yderområder.