x

En sundere bolig

I de senere år er der kommet mere og mere fokus på sundhedsproblemer i relation til fødevarer og livsstil, navnlig med baggrund i de såkaldte KRAM-faktorer (Kost, Rygning, Alkohol, Motion). Men også indeklimaet i bygninger og boliger har betydning for vores sundhedstilstand.

Gennem indeklima udsættes vi for talrige påvirkninger i form af luftforureninger, støj, træk, dårligt lys samt en række kemiske og mikrobiologiske påvirkninger.

Formålet med Center for Indeklima og Sundhed i Boliger var at opbygge et forskningsmiljø, der kunne skabe en øget indsigt i de basale sammenhænge mellem boligbyggeriets design, konstruktion og materialevalg, indeklima og helbred. Centret ville på denne måde skabe et videngrundlag for bedre planlægning og byggeri af sundere boliger i fremtiden. 

Centret fokuserede primært på fugts betydning for sundheden, indeluftens indhold af skadelige partikler og deres betydning for sundheden, og kemiske og mikrobiologiske forholds betydning for indeklimaet og sundheden

Center for Indeklima og Sundhed i Boliger blev etableret i et samarbejde mellem fem af de primære forskningsinstitutioner på indeklimaområdet: Institut for Folkesundhed (Århus Universitet), Institut for Byggeri og Anlæg (Danmarks Tekniske Universitet), SBi (Aalborg Universitet), Institut for Folkesundhedsvidenskab (Københavns Universitet) samt Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.