x

Tværfaglig forskning i byudvikling, byledelse og bykvalitet

Fra 2004 til 2009 har Center for Strategisk Byforskning dannet rammen om tværfaglig forskning i byudvikling, byledelse og bykvalitet. For at forankre centerets arbejde bliver det fra 2010 til 2013 videreført som et netværk.

Det tre-årige netværk fortsætter og bygger videre på arbejdet i Center for Strategisk Byforskning. Med netværket er det målet at forankre samarbejdet mellem de deltagende institutioner, Aarhus Universitet, Aarhus Arkitektskole, LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet og Københavns Universitet, og at sikre en fortsat tværgående koordinering af forskning og forskeruddannelse mellem fire væsentlige institutioner på byforskningsområdet. 

En af netværkets hovedopgaver er at formidle forskning i byer bredt ud, så dem, der arbejder med at byudvikling i praksis, får gavn af forskningsresultaterne. Formidlingen sker blandt andet via en hjemmeside, årlige konferencer, tema-workshops, populær og praksisrettet formidling, for eksempel gennem ByplanNyt.

For at sikre, at den forskning, der foregår i netværket, har relevans i praksis, er der nedsat et rådgivende udvalg – et Stakeholder Board. Udvalget mødes årligt, og drøfter relevansen og nytteværdien af projekter knyttet til forskningen. Udvalget deltager også i drøftelsen af den årlige konference samt workshops, og er desuden kontakt til væsentlige interessenter og samarbejdspartnere, og kan selv deltage i projekter eller ansøgninger.

Center for Strategisk Byforskning tilbyder også forsker-relaterede aktiviteter såsom forskerworkshops og besøg af gæsteprofessorer. Det er en måde at styrke kontakten mellem forskerne og på den måde sikre, at centret fortsat er den centrale ramme om byforskning på de enkelte institutioner.