x

CTB ønskede at få analyseret effekten af centrets hidtidige arbejde med henblik på at kvalificere prioriteringen af fremtidige indsatsområder og dermed understøtte mulighederne for, at det tværkulturelle boligarbejde kan videreføres.

Evalueringen belyser kvaliteten ud fra:

  • Produceret materiale
  • Effekten af de enkelte typer af indsatser
  • Brugernes opfattelse af CTB’s arbejde samt
  • Brugernes vurdering af behovet for en fortsat indsats på området.

Evalueringen skal danne grundlag for centrets fremtidige prioritering af emneområder, og er gennemført af et eksternt konsulentfirma - med økonomisk støtte fra Realdania, Dansk Flygtningehjælp, BL og med egne midler.

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}