x

Projektet har fokus på at skabe sammenhængende oplevelser, der formidler fæstningsanlæggets helhed med sø- og landbefæstning på tværs af kommunegrænser, og det er afgørende, at der skabes synergi og sammenhængskraft i projekterne på tværs af indsatsområderne.

I dag danner Charlottenlund fort baggrund for københavnernes fritid med strand, camping og iskiosker. Men for 120 år siden, da den københavnske befæstning blev anlagt, var området ud til Øresund tiltænkt en helt anden skæbne. Det massive fort udenfor Charlottenlund indgik i søfronten, som skulle hindre fjenden i at bombardere København fra søsiden. 12 store kanoner vidner om dengang København skulle beskyttes, og fjenden kunne dukke op på sundet når som helst. Fortet ligner stadig sig selv, fra da det var kampklart under 1. Verdenskrig, og man kan opleve fæstningsvoldene, de store kanoner og den brede voldgrav, der omkranser det hele.

Københavns Befæstningsværk

Kort om Københavns nyere befæstning: Den blev opført efter nederlaget til tyskerne i 1864 for at beskytte hovedstaden. Under 1. Verdenskrig var dens besætning på ca. 50.000 mand. Københavns nyere befæstning blev nedlagt som forsvarsværk efter 1. Verdenskrig, da teknologien løb fra anlæggene. Enkelte anlæg har dog været i brug indtil for få år siden bl.a. Ejbybunkeren på Vestvolden, som forsvarets efterretningstjeneste rømmede i 2004.

Partnerskabet bag projektet

Vi indgik i et partnerskab med Kulturstyrelsen og Naturstyrelsen som stod bag initiativet til at revitalisere Københavns befæstning gennem istandsættelsen af befæstningen, og formidle den som en samlet attraktion med mulighed for fysisk aktivitet og oplevelser.

Københavns befæstning genopstår som en sammenhængende helhed, der forener et stykke danmarkshistorie med enestående kultur- og naturoplevelser. Den omfattende forsvarsring, der snor sig omkring Storkøbenhavn, synliggøres og formidles som den samlede attraktion den er. De tilhørende bygningsværker og naturarealer sikres, renoveres og udvikles, så de bevares for eftertiden.