x

Samlingen på Cirkusmuseet i Hvidovre er blandt Europas største. Nu har museet fået permanente rammer i den bevaringsværdige Smedje i den gamle militærlejr Avedørelejren. Samtidig er museet blevet udvidet med et oplevelsescenter i fægtehallen, som er blevet sat i stand og indrettet til formålet.

Oplevelsescenteret er et levende aktivitets- og formidlingstilbud - baseret på artisteriet og cirkuskonceptet - der giver mulighed for at opleve cirkushistorien som aktiv deltager.

Museet og oplevelsescentret er tænkt som en attraktion med kulturhistorisk dybde, der kan appellere til en bred social og kulturel målgruppe.

Vi støtter projektet, fordi bygningsanlægget i Avedørelejren udgør et bevaringsværdigt område med store arkitektoniske og brugsmæssige kvaliteter. Med den ny anvendelse af Smedjen er der kommet fokus på denne del af kulturarven, samtidig med at oplevelsescentret understøtter en fortsat positiv udvikling af området.