x

De filantropiske fonde og foreninger er en del af civilsamfundet og udgør som sådan en tredje mulighed ved siden af markedet og staten. Tilsammen råder de filantropiske fonde og foreninger over betydelige midler, og det forpligter dem til at bruge pengene ansvarligt og klogt - med hjerne og med hjerte.

Konferencen "Civilsamfundets filantropiske stemmer"

Konferencen afholdtes 21. maj, 2012 i Bella Center, København.

Konferencen er tænkt som startskud til en debat om filantropiske fonde og foreningers måde at arbejde på.

På konferencen blev der lagt en skarp faglig vinkel, og der var inviteret en kreds af vægtige oplægsholdere fra Danmark og fra udlandet, der har stor viden om og praktisk erfaring med moderne filantropisk arbejde. Blandt oplægsholderne var grundlæggeren af to filantropiske, strategiske fonde USA's tidligere præsident, Bill Clinton, erhvervsredaktøren Matthew Bishop fra the Economist, professor Anker Brik Lund, CBS, bestyrelsesformand Stine Bosse og borgmester Anker Boye.

Konferencen var for særligt inviterede. Den bestod af en bred kreds af interessenter fra forskellige dele af det danske samfund.

Kortlægningen af "Civilsamfundets ABC"

Professor Anker Brink Lund har ledet kortlægningen af en række centrale civilsamfundsbegreber. Et udvalg af dem er samlet i bogen "Civilsamfundets ABC", der udkom på forlaget MØLLER 12. oktober 2011.

De erhvervsdrivende fonde råder over en samlet egenkapital på cirka 400 mia. kr. Gennemsnitligt uddeler fondene hver omkring 2 % af deres formue, hvilket i 2010 svarer til cirka 8 mia. kr.

Hjemmesiden civilsamfundet.dk

På hjemmeside kan du følge med i debatten om civilsamfundet, finde oplysninger om konferencen og gå på opdagelse i online-opslagsværket "Civilsamfundets ABC".

Civilsamfundet.dk

Weekendavisen 16. maj 2012

Kommentar af Klaus Rothstein

Klaus Rothstein skriver i en kommentar bragt i Weekendavisen, om de filantropiske fondes voksende rolle i samfundet og om det ansvar det giver fondene.

”Og hvad er konsekvenserne, når fondene i stigende grad påtager sig opgaver, som man med god ret kunne mene, at det offentlige burde have ansvar for, f. eks. inden for forskning og viden eller sociale indsatser. Jeg siger ikke, at det er et problem, jeg siger bare, at der er meget, vi ikke kan vide på forhånd om fondenes fremtidige rolle, mens det dog er åbenlyst, at deres spillerum bliver udvidet, og at efterspørgslen på deres penge bliver større og større”.

Han skriver videre om Realdanias konference, ”Cilvilsamfundets filantropiske stemmer”:

”På mandag er Realdania vært for en konference, Civilsamfundets filantropiske stemmer. Hovedtaleren er ingen ringere end Bill Clinton, der for nogle år siden udgav bogen At give - sådan kan vi hver især ændre verden. USA's tidligere præsident skal tale om at arbejde med filantropi og om, hvordan det civile samfund gør en forskel, og timingen kunne næppe være bedre, nu hvor diskussionen om danskernes arbejde og velfærd har højeste politiske prioritet”.

Kommentaren tager desuden fat på den side af filantropi, hvor privatpersoner bidrager med arbejdskraft og viden.

”Samfundsansvar har mange udtryk, og et af de fineste er det filantropiske frivilligarbejde, der boomer i disse år, hvor det skønnes, at der hvert år lægges, hvad der svarer til 100.000 årsværk i de sociale, sportslige og humanitære foreninger. Se bare i din egen omgangskreds, hvor der nok er en ulønnet ildsjæl, måske en lektiehjælper på en sprogskole, en besøgsven på et plejehjem, en telefonpasser på en krisetelefon, en medhjælper i en genbrugsbutik, en vagt på et værested, en spejderleder, en reservebedstemor, en voksenven, en festivalvagt, en håndboldtræner. Disse mennesker skaber meget af hverdagens velfærd i Danmark i de foreninger og organisationer, hvor de lægger deres timer, og de samfundsbevidste fonde kan med fordel rette deres donationer mod projekter, som tilføjes ekstra værdi af frivilligarbejdet”.