x

Vi har bevilliget støtte til to specifikke projekter i CONCITO-regi, der handler om klimavenligt byggeri: 

Fra paradoks til potentiale og Klimavenligt byggeri – hvad og hvordan?

Projektet ”Fra paradoks til potentiale”, har til formål at undersøge og formidle mulige løsninger på ejer/lejer ”lock-in” situationen i forbindelse med energirenoveringer af private udlejningsejendomme. Problemet er det velkendte, at ejer/udlejer har omkostningerne til energirenovering, mens lejer populært sagt har gevinsterne. Kan der tænkes alternative modeller, så den problemstilling bliver løst? Projektet har resulteret i et ”løsningskatalog”, som både angiver forskellige handlemuligheder og samtidig kan være med til at belyse paradokset og skabe debat.

Projektet forholder sig til et højst aktuelt og relevant emne både i forhold til vires strategier og særlige indsatsområder og i forhold til byggeriet generelt.

Klimavenligt byggeri – hvad og hvordan?

Projektet ”klimavenligt byggeri – hvad og hvordan?”, har til formål at levere et kort og fyldestgørende overblik over, og analyse af, aktuelle definitioner, ordninger og certificeringer i Danmark.

Det flyver rundt med alle mulige begreber om ”bæredygtighed”: CO2-neutralt, ”zero-emission” byggeri, energirigtigt byggeri, ”klimavenligt” byggeri, passisvhuse for slet ikke at tale om de forskellige systemer og mærkningsordninger, der er etableret i de senere år. Hvad dækker de over? Hvornår skal man bruge det ene frem for det andet? er spørgsmål man kan stille sig. Dette projekt har resulteret i en overordnet ”guide” med forklaringer til de mest udbredte begreber og ordninger.

Guiden henvender sig til planlæggere, investorer, entreprenører samt bygningsejere.