Copenhagen X er et internationalt by- og boligudstillings-initiativ, der over ti år skal sætte fokus på hovedstadens byudvikling. Projektet blev igangsat i 2002 som et partnerskab mellem Realdania og København og Frederiksberg kommune.

Copenhagen X er iværksat for at synliggøre den bymæssige udvikling, som i disse år præger hovedstaden. Målet er at formidle visionerne og resultaterne af byens forandring og samtidig øge opmærksomheden på øget kvalitet i arkitekturen og planlægningen.

Copenhagen X er et projekt under Dansk Arkitektur Center, og aktiviteterne består blandt andet af udgivelse af pjecer og kataloger om byggerier og byrum, afholdelse af konferencer og gennemførelse af udstillinger og happenings. Copenhagen X arrangerer også ture rundt i byen for at give byens borgere og turister mulighed for bedre at kende hovedstadens nye byområder, pladser, kulturinstitutioner, boliger osv. osv.

Det er ambitionen at sætte hovedstaden på verdenskortet som en metropol, hvor den arkitektoniske og funktionelle kvalitet er i højsædet; hvor forandringsprocesserne og planlægningen er præget af en åben og folkelig debat, og hvor byens identitet værnes og skærpes på et bæredygtigt grundlag.

Projektfakta

Kontakt

{{ title }}

{{ description }}