x

Flere cyklister stiller krav til cykelparkering

Antallet af cyklister i Danmark er støt stigende, og det stiller øgede krav til cykelparkeringen i det offentlige rum. Byrum skæmmes ofte af cykler, der står tilfældigt henkastet, og i forbindelse med nyt byggeri er det mere reglen end undtagelsen, at spørgsmålet om cykelparkering først bliver stillet, når byggeriet står færdigt.

Trods mange flere cyklister er der ikke skabt bedre muligheder for cykelparkering. Derfor har man i flere byer indset behovet for en decideret cykelpolitik, og Dansk Cyklist Forbund vil med sit initiativ være med til at skabe overblik over den erfaring og viden, der allerede er på området - samt bidrage med nytænkning og konkrete forslag.

Det er målet at inspirationen fra vejledningen kan inspirere til løsningsmuligheder, der både tilfredsstiller funktionsmæssigt og arkitektonisk. Vejledningen vil bl.a. komme ind på følgende:

  • Kortlægning af problemerne, eksisterende undersøgelser samt tilgængelige løsningsmuligheder. Herunder kortlægning af lovgivning og gældende normer
  • Dokumentation af, hvordan gennemarbejdede cykelparkeringsløsninger kan understrege og forbedre byrummenes kvaliteter
  • Projektering – hvor placeres og hvordan indrettes en cykelparkering, så den bliver brugt?
  • Design – bl.a. forholdet mellem udformning og volumen
  • Tværfaglige og helhedsorienterede beslutnings- og realiseringsprocesser

Vejledningen er tænkt som en hjælp til de aktører, der har indflydelse på anlæggelse af cykelparkering, det vil bl.a. sige bygherrer, storcentre, boligselskaber, Vejdirektoratet, DSB samt lokale og statslige myndigheder.

Cykelparkeringshaandbog

Cykelparkeringshåndbogen kan downloades gratis på:

Dansk Cyklist Forbunds hjemmeside