x

Museet arbejder med at bevare, forske i og formidle samfundets forsorg som den har udspillet sig på så forskellige institutioner som f.eks. børnehjem, fattiggårde, arbejdsanstalter og alderdomshjem - med særligt fokus fra midten af 1800-tallet og frem til i dag. På museet ønsker man at give de mennesker, hvis historie ikke er blevet eller bliver fortalt, en plads i historien. 

Adgang for alle

For en samlet sum af 10 mio. kr. er hele museet blevet gjort tilgængeligt for mennesker med handicap og dårligt gående med handicaplifte, toiletter, automatiske døråbnere, belægninger, ramper og belysning. Museet har desuden fået et helt nyt billetsalg med cafe og museumsbutik.

En glemt historie bliver fortalt

Dansk Forsorgsmuseum har til huse i den fredede Viebæltegård, der er tegnet af arkitekt Jens Juel Eckersberg og bygget i 1872 som Svendborg Fattig- og Arbejdsanstalt. Siden 2002 har det 2.500 m2 store bygningskompleks rummet en række udstillinger, der bringer en næsten forsvundet historie om danskernes liv frem i lyset, nemlig historien om forsorgen for fattige, gamle og forældreløse børn og deres liv på forsorgshjem, arbejdsanstalter, fattiggårde og børnehjem.

Fattiggård i mere end 100 år

I 1872 åbnede Fattiggården, som det hed, og dengang kom ”gæsterne” ikke frivilligt. De blev anbragt, fordi de ikke kunne klare sig selv, eller man mente, de trængte til at blive genopdraget. Der var tvangsarbejde og tremmer for vinduerne, og på Forsorgsmuseet kan man i dag gysende gå gennem måtte værkstedet eller prøve at sætte sig ind i ”fyldebrummen”.

Først i 1974 holdt stedet op med at fungere som fattiggård.

Støtte

Vi har støttet projektet med 2 mio. kr.

De øvrige bidragsyder er:

  • Sygekassernes Helsefond
  • Nykredits Fond
  • Erhvervs- og Byggestyrelsens Tilgængelighedspulje
  • Arbejdsmarkedets Feriefond
  • N. M. Knudsens Fond samt
  • Svendborg Kommune.