Dansk Arkitektur Center

Realdania yder støtte til basisdriften af Dansk Arkitektur Center, DAC. Støtten skal sikre DAC som viden- og formidlingscenter om arkitektur.

Et af Realdanias fokusområder er at støtte formidling af god arkitektur, godt håndværk og bedre byggeskik. Derfor støtter Realdania driften af DAC – den primære aktør på området i forhold til arkitektur, byggeri og byudvikling.

DAC er Danmarks eneste permanente udstillingssted for arkitektur. DAC's hovedopgaver er:

  • at være forandringsagent for dansk arkitektur, byggeri og byudvikling. DAC skal arbejde på at styrke kvalitet, herunder arkitektonisk kvalitet, samt innovations- og indtjeningsevnen i byggeriet som helhed,
  • at være Danmarks nationale formidlingscenter for arkitektur og byggeri og dermed en kulturbærende del af samfundet. Formidlingen består i at tilgængeliggøre udviklingen, tilblivelsen samt vilkår, fremtid og potentialer for arkitektur og byggeri. Dette skal ske gennem formidlingsaktiviteter med bred offentlig appel som udstillinger, web-aktiviteter samt undervisning samt
  • at arbejde for at udbrede kendskabet til dansk arkitektur og byggeri i udlandet, herunder at vise udlandet de særlige danske værdier og at brande dansk arkitektur.

DAC er finansieret i et partnerskab mellem Realdania og Staten repræsenteret ved de fire ministerier Erhvervs- og Vækstministeriet, Kulturministeriet, Miljøministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

Projektfakta

Kontakt

  • Kort

  • Nyheder

Kort

Strandgade 27B DK
1401 København K

{{ title }}

{{ description }}