x

Dansk Arkitektur Center

Dansk Arkitektur Center (DAC) er Danmarks nationale center for udvikling og formidling af viden om arkitektur, byggeri og byudvikling. Vi yder støtte til basisdriften af Dansk Arkitektur Center.

Et af vores fokusområder er at støtte formidling af god arkitektur, godt håndværk og bedre byggeskik. Derfor støtter vi driften af DAC – den primære aktør på området i forhold til arkitektur, byggeri og byudvikling.

DAC er Danmarks eneste permanente udstillingssted for arkitektur. DAC's hovedopgaver er:

  • at være forandringsagent for dansk arkitektur, byggeri og byudvikling. DAC skal arbejde på at styrke kvalitet, herunder arkitektonisk kvalitet, samt innovations- og indtjeningsevnen i byggeriet som helhed,

  • at være Danmarks nationale formidlingscenter for arkitektur og byggeri og dermed en kulturbærende del af samfundet. Formidlingen består i at tilgængeliggøre udviklingen, tilblivelsen samt vilkår, fremtid og potentialer for arkitektur og byggeri. Dette skal ske gennem formidlingsaktiviteter med bred offentlig appel som udstillinger, web-aktiviteter samt undervisning samt

  • at arbejde for at udbrede kendskabet til dansk arkitektur og byggeri i udlandet, herunder at vise udlandet de særlige danske værdier og at brande dansk arkitektur.

DAC er finansieret i et partnerskab mellem Realdania og staten repræsenteret ved de fire ministerier Erhvervsministeriet, Kulturministeriet og Transport-, Bygnings og Boligministeriet.

Projektfakta

Kontakt

  • Kort

  • Nyheder

Kort

Bryghuspladsen 10, 1473 København

{{ title }}

{{ description }}