x

Et af vores fokusområder er at støtte formidling af god arkitektur, godt håndværk og bedre byggeskik. Derfor støtter vi driften af DAC – den primære aktør på området i forhold til arkitektur, byggeri og byudvikling.

DAC er Danmarks eneste permanente udstillingssted for arkitektur. DAC's hovedopgaver er:

  • at være forandringsagent for dansk arkitektur, byggeri og byudvikling. DAC skal arbejde på at styrke kvalitet, herunder arkitektonisk kvalitet, samt innovations- og indtjeningsevnen i byggeriet som helhed,

  • at være Danmarks nationale formidlingscenter for arkitektur og byggeri og dermed en kulturbærende del af samfundet. Formidlingen består i at tilgængeliggøre udviklingen, tilblivelsen samt vilkår, fremtid og potentialer for arkitektur og byggeri. Dette skal ske gennem formidlingsaktiviteter med bred offentlig appel som udstillinger, web-aktiviteter samt undervisning samt

  • at arbejde for at udbrede kendskabet til dansk arkitektur og byggeri i udlandet, herunder at vise udlandet de særlige danske værdier og at brande dansk arkitektur.

DAC er finansieret i et partnerskab mellem Realdania og staten repræsenteret ved de fire ministerier Erhvervsministeriet, Kulturministeriet og Transport-, Bygnings og Boligministeriet.