x

En kortere vej til danske herregårde

Pressemeddelelse

1. februar 2011

Dansk Center for Herregårdsforskning har af Realdania modtaget 1,7 mio. kr. til at sætte de danske herregårde på det digitale landkort. To nye, spændende formidlingsprojekter, der vil gøre viden om de danske herregårde tilgængelig for alle interesserede, kan derfor nu realiseres.

test

Fondsstøtte er en afgørende forudsætning for, at Dansk Center for Herregårdsforskning kan videreføre og udvikle sit arbejde med at skabe og formidle viden om de danske herregårdes fortid, nutid og fremtidsbetingelser. ”Realdania har støttet centeret lige fra det blev oprettet i 2004 og har dermed været en fantastisk samarbejdspartner for os”, siger forskningscentrets bestyrelsesformand Britta Andersen: ”Og nu glæder vi os til at fortsætte det frugtbare samarbejde med en ny, spændende satsning, der via digitale medier vil bringe herregårdene til danskerne”. 

Det første projekt, som Dansk Center for Herregårdsforskning nu kan give sig i kast med, er et spændende website-projekt, der detaljeret vil præsentere de danske herregårde som helhed og hver for sig. Britta Andersen fortæller: ”Vi ved faktisk meget om herregårdene, deres historier og deres indflydelsesrige samspil med landskab og samfund; men det er en viden, som i dag ligger spredt og ukoordineret - og det kan gøre feltet svært overskueligt for den enkelte”. Med den kommende internetportal håber Dansk Center for Herregårdsforskning at skabe en samlende og let tilgængelig indgang til viden om herregårdene i fortid og nutid – både for den, der ønsker et overblik, og for den der ønsker at gå i dybden og opsøge feltets detaljerigdom.

Samtidig med etableringen af websitet går Dansk Center for Herregårdsforskning i gang med udviklingen af et interaktivt kort, der skal formidle den danske herregård. ”Danmark er et herregårdslandskab! Og i hvor vid udstrækning det egentlig er tilfældet, forstår man faktisk først, når man på et Danmarkskort ser, hvor tæt herregårdene har ligget og stadig ligger. Her får man virkelig en fornemmelse af, hvor stor en indflydelse på landskabet de til alle tider har haft”, siger Britta Andersen.

Med den kommende kortlægning af herregårdene frem til 2011 opdateres og fuldendes centerets allerede eksisterende samling af interaktive kort, der hidtil har oplyst om herregårdenes udbredelse, placering, ejerforhold, økonomiske grundlag mm. i forskellige historiske situationer.  De historiske herregårdskort kan allerede nu ses på centerets hjemmeside (www.herregaardsforskning.dk), og i forbindelse med projektet får disse eksisterende kort en grafisk opdatering. Med tilføjelsen af det nye kort bliver det altså muligt at følge herregårdenes fascinerende udvikling fra midten af 1700-tallet til i dag.

”Lige siden vi for ti år siden begyndte at arbejde med herregårde har en opdateret, samlet og koordineret tilgang til viden om herregårdene været efterspurgt af alle fagfolk indenfor området. Ikke mindst i forbindelse med vores kampagne Fremtidens Herregård er vi blevet opmærksomme på dette behov. Vi er derfor meget glade for, at landets bedste kapaciteter på området nu kan realisere projektet”, siger Christian Andersen, projektleder i Realdania.

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Dansk Center for Herregårdsforskning.