x

Et tiltrængt løft til kulturarven

Pressemeddelelse

6. september 2004

Dansk Center for Herregårdsforskning har udsendt følgende pressemeddelelse: Den 11. og 12. september i år er det Bygningskulturens Dag, og årets emne er Herregården. Landet over vil disse to dage være præget af aktiviteter og arrangementer til gavn for bevaringen af den danske kulturskat, som herregårdene er en væsentlig del af.

Bygningskulturens Dag er imidlertid ikke det eneste aktuelle tiltag på herregårdsområdet. 2004 er også året, hvor Dansk Center for Herregårds-forskning starter op. Med dette Center bliver det muligt at følge op på og gå videre med de gode initiativer, som Kulturarvsstyrelsen sætter i gang med Bygningskulturens Dag. I de næste tre år vil vi fra Centeret sørge for, at der gøres en massiv indsats på herregårdsområdet. Ikke alene på bygningsfronten, men også på alle andre områder – forsknings-, bevarings-, dokumentations- og formidlingsmæssigt – således at den generelle viden opgraderes, og nye landvindinger indenfor forskningen kommer alle til gavn.

Det skal dels ske gennem Internettet, hvor vi vil arbejde for at gøre såvel eksisterende som ny viden tilgængelig, dels gennem konferencer, seminarer og symposier, hvor man kan høre nyt fra herregårdsområdet, dels gennem udsendelse af nyhedsbreve og dels ved at intensivere den generelle formidling af viden om herregårdene til lægfolk, politikere, børn og barnlige sjæle.

Bestyrelsen for Centeret er nu dannet og består af lektor Carsten Porskrog Rasmussen, fra Institut for Historie og Områdestudier ved Aarhus Universitet, museumsinspektør Mikkel Venborg Pedersen fra Nationalmuseet, professor Gert Bech-Nielsen fra Arkitektskolen i Århus, Steen Estvad Petersen, arkitekt M.A.A og museumsdirektør Britta Andersen fra Gammel Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum. Britta Andersen fungerer som bestyrelsens formand og Carsten Porskrog Rasmussen er næstformand.

For yderligere information kontakt Museumsdirektør Britta Andersen på. tlf. 8648 3001.

De bedste hilsner fra Gammel Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum

Britta Andersen, Museumsdirektør

Bestyrelsen for Dansk Center for Herregårdsforskning

Formand: Museumsdirektør Britta Andersen
Født 1961, cand.mag. i kunsthistorie og middelalderarkæologi, direktør for Gammel Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum siden 2000. Har tidligere publiceret om bl.a. engelsk borgarkitektur, træskulptur fra senmiddelalderen, redigeret bind 26 i tidsskriftserien Hikuin om nordisk træskulptur og i 2002 redigeret og udsendt rapport fra det 3. nordiske Slots- og Herregårdsymposium, som blev afholdt på Gammel Estrup i 2001. Adskillige artikler i Årbog for Museerne på Gl. Estrup og medforfatter på værket Herregården. Menneske -- Samfund -- Landskab -- Bygninger, der udgives af Nationalmuseet 2004-06.  Britta Andersen leder sekretariatsfunktionen for Herregårdspuljen, er del af et nordisk forskernetværk om slotte og herregårde,  sidder i komiteen for Dansk Landbrugsmuseum og fungerer som suppleant i bestyrelsen for Dansk Kulturhistorisk Museumsforening.

Næstformand: Lektor, dr. phil. Carsten Porskrog Rasmussen
Født 1960, dr. phil., lektor ved Aarhus Universitet. Har gennem mange år arbejdet med emner om herregårde i Danmark og Slesvig-Holsten. Har skrevet en lang række bøger og artikler om emnet og holdt mange foredrag. Forfatter til "Rentegods og hovedgårdsdrift. Godsstrukturer og godsøkonomi i hertugdømmet Slesvig 1524-1700", udgivet 2003 (disputats). Medforfatter til "Det danske godssystem - udvikling og afvikling 1500-1919" og til bøgerne "Rosenholm" og "Gammel Estrup". Redaktør og medforfatter til temahæfter af Sønderjysk Månedsskrift om Augustenborg, Gram, Gråsten, Sandbjerg og Schackenborg. Medforfatter til værket Herregården. Menneske -- Samfund -- Landskab -- Bygninger, der udgives af Nationalmuseet 2004-06. Yderligere forfatter til en række danske og internationale artikler om godser.

Museumsinspektør, ph.d. Mikkel Venborg Pedersen
Født 1970, museumsinspektør (seniorforsker) ved Nationalmuseet, Frilandsmuseet. Har i sin forskning bl.a. beskæftiget sig med kulturlandskaber, elitegrupper, herunder adel og herregårde, samt med kulturhistorisk teori og metode. Har bl.a. udgivet Ejdersted. Skitser fra et landskab 1650-1850 og en række artikler om de augustenborgske hertuger. Sammen med John Erichsen redaktør på værket Herregården. Menneske -- Samfund -- Landskab -- Bygninger, der udgives af Nationalmuseet 2004-06. Sammen med Ulla Kjær inspektør på udstillingen Herregården. 500 års drøm og virkelighed, der vises på Nationalmuseet september 2004 til marts 2005.

Professor Gert Bech-Nielsen
Født 1942, professor, restaureringsarkitekt ved Arkitektskolen i Århus siden 1997. Institutleder af Institut for arkitektonisk kulturarv siden 2003. 19663-66 medarbejder hos arkitekterne Arne Gravers og Johan Richter og 1967-71 hos Inger og Johannes Exner.  Formand for den selvejende institution ”Klostermøllen” siden 1979 og for ”Østbanegården” fra 1985. Har gennem årerne arbejdet intensivt med kommuneatlas, startende med Samsø Kommune i 1980 over flere jyske og fynske kommuner til ”Bornholm – atlas over byer, bygninger og miljøer” i 2003. Vandt 1998 konkurrence om ”Renovering af Søværnets Nyboder – De Gule Stokke” i samarb. m. Arkitektgruppen i Århus og Wissenberg, Rådg. Ing. 

Arkitekt M.A.A. Steen Estvad Petersen
Født 1938, Master Degree fra Yale Univ., USA 1966, arkitekt på The Ford Foundation, Bankok 1966-69, kandidatstipendiat på Kunstakademiet 1969-71, vidensk. assistent 1971-75, akademiadjunkt smst. 1976-80, leder af Byggeriets Studiearkiv, Kunstakademiet 1980-98, arkitekturmedarb. på Weekendavisen 1980-99. Har publiceret bl.a. om danske herregårde siden 1970’erne Herregården i Kulturlandskabet (1976), Dansk Herregårde – Bygninger, Haver, Landskaber (1980), Nyt syn på den danske herregård – et ukendt kulturmiljø.