x

De danske herregårde er blandt de vigtigste kulturmiljøer i Danmark. Udover de markante hovedbygninger omfatter herregårdene også det omkringliggende landskab med marker, skove og enge samt bl.a. avlsbygninger, parker og arbejder- og funktionærboliger.
 
Herregårdene dannede tidligere et administrativt, økonomisk og socialt centrum for store dele af den danske befolknings liv og er derfor centrale i forhold til det danske kulturliv.

Med Dansk Center for Herregårdsforskning har man for første gang i Danmark ønsket at samle forskningen omkring herregårde og herregårdsmiljøer i en central forskningsinstitution. Ud over at fremme og koordinere den danske herregårdsforskning vil centeret forestå en forskeruddannelse og formidle ny viden om alle dele af herregårdsmiljøet.
 
Derved skal centeret bl.a. medvirke til at skabe større forståelse for nødvendigheden af at sikre og bevare herregårdsmiljøernes helhedskarakter.

Udover vores støtte så har  Aarhus Universitet og den daværende Kulturarvsstyrelse også støttet etableringen af Dansk Center for Herregårdsforskning.

Dansk Center for Herregårdsforskning i dag

Dansk Center for Herregårdsforskning er i dag et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder fortsat til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.