x

Hårdt medtaget unikt barokinteriør 

Det unikke barokinteriør stammer fra bygningens tilblivelse i 1703 og betegnes som et af de fornemste, bedst bevarede og rigest udstyrede fra barok perioden i København. Interiøret omfatter lofts- og vægmalerier med bl.a. bibelske motiver og jagtscener samt stukkatørarbejde i højrelief. De store loftsmalerier er udført af hofmaler Hendrich Krock. 

Danner arkitektonisk helhed

Det omkring 300 år gamle interiør var hårdt medtaget af bl.a. tidligere restaureringer - nogle af vægmalerierne var endog malet over. Restaureringen bragte det enestående interiør tilbage til tidligere tiders storhed. 

Det overdådige interiør udgør en integreret, intakt, arkitektonisk helhed med bygningen og er nærmest uden sidestykke i andre danske byhuse. Arbejdet blev gennemført efter de nyeste restaureringsmetoder og står som et mønstereksempel på nænsom bevaring.

Vi har bidraget til at realisere renoveringen og desuden er projektet blev desuden støttet af Kulturarvsstyrelsen, Velux Fonden, Oticon Fonden og den Berlingske Fond.