x

Dansk Forfatterforenings lokaler

Dansk Forfatterforening har gennemført en konservering og restaurering af et af Københavns fornemste barokinteriører i foreningens lokaler i den 300 år gamle, fredede Tordenskiolds Gård på Christianshavn.

Det unikke barokinteriør stammer fra bygningens tilblivelse i 1703 og betegnes som et af de fornemste og rigest udstyrede fra perioden. Interiøret omfatter lofts- og vægmalerier med bl.a. bibelske motiver og jagtscener samt stukkatørarbejde i højrelief. De store loftsmalerier er udført af hofmaler Hendrich Krock.

Det 300 år gamle interiør var hårdt medtaget af bl.a. tidligere restaureringer - nogle af vægmalerierne var endog malet over. Restaureringen bragte det enestående interiør tilbage til tidligere tiders storhed.

Det overdådige interiør udgør en integreret, intakt, arkitektonisk helhed med bygningen og er nærmest uden sidestykke i andre danske byhuse. Arbejdet blev gennemført efter de nyeste restaureringsmetoder og står som et mønstereksempel på nænsom bevaring.

Projektet blev desuden støttet af Kulturarvsstyrelsen, Velux Fonden, Oticon Fonden og den Berlingske Fond.

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2004
  • Afsluttet/forventet afsluttet
  • 2004
  • Støttebeløb
  • 967.000 kr.

Kontakt

  • Kort

  • Relaterede projekter

Kort

Strandgade 6

1401 København K

Relaterede projekter Se alle projekter

Nørre Vosborg

Digegrevens Hus

Det Harboeske Enkefruekloster

Bregentved barokhave

{{ title }}

{{ description }}