x

Fra kirke til værksted

Klokkemuseet har siden 1998 haft til huse i Over Lerte Kirke i Sommersted, der fungerer både som klokkemuseum og ved særlige lejligheder også som almindelig kirke.

Klokkemuseet, der drives delvist af frivillige, er meget velbesøgt og har opnået anerkendelse i både Danmark og udlandet. Blandt andet har Nationalmuseet deponeret en række værdifulde udstillingsgenstande på museet.

Bevarer et gammelt håndværk

Med vores støtte til byggeriet af det nye værksted har vi ønsket at bidrage til at holde liv i et  uddøende håndværk og samtidig sikre, at den nye værkstedbygning harmonerer arkitektonisk med kirken og omgivelserne.

De små klokkehuse, der er opført ved flere landsbykirker i Sønderjylland, har dannet model for Dansk Klokkemuseums nye bygning, der ud over klokkestøberi også rummer værksted og fællesrum. I støberiet kan klokkemuseets besøgende se, hvordan støbningen af en klokke foregår. Værkstedet er åbent for museets aktive støtter, og i fællesrummet er der plads til skiftende udstillinger.