x

Det 20. århundrede betegnes som den anden guldalder for dansk møbelkunst. Alligevel er overblikket over den danske møbelkunst fra perioden særdeles mangelfuld - kun koncentreret om ganske få arkitektnavne og et mindre udvalg af periodens møbler.

Dette ”hul” i registreringen bliver nu effektivt lukket takket være erhvervelsen af en helt enestående database udarbejdet af det amerikanske ægtepar, Marilyn og Reese Palley. Registreringen indeholder oplysninger om samtlige danske møbeldesigneres værker i det 20. århundrede - omkring 10.000 emner, ca. 42.000 billeder samt bibliografier om hen ved 400 arkitekter.

Vi har erhvervet databasen ud fra et ønske om at bidrage til et større folkeligt kendskab til god arkitektur, godt håndværk og godt design. Databasens fysiske placering bliver Kunstindustrimuseet, der også får overladt brugsretten. Kunstindustrimuseet påtager sig den fremtidige vedligeholdelse og opdatering samt videreudvikling af databasen.

Databasen blev klar til brug i efteråret 2002, men udbygges kontinuerligt med nye oplysninger.

Find databasen, Furnitureindex, på Kunstindustrimuseets hjemmeside