x

De fysiske rammer har stor betydning for menneskers liv. Og det er Realdanias mission at være med til at skabe fysiske rammer, der på en række forskellige områder påvirker danskernes liv positivt. Derfor laver Realdania i samarbejde med Videncentret Bolius årligt undersøgelsen ’Danskerne i det byggede miljø’. 

En valid undersøgelse 

Undersøgelsen baserer sig på svar fra mere end 7000 repræsentativt udvalgte danskere, hvilket sikrer en stor validitet i resultaterne. Selve undersøgelsen udføres af analysevirksomheden Kantar Gallup.

Undersøgelsen bliver tilrettelagt, så der er en ensartet gennemførelse. Det betyder, at der er spørgsmål, som går igen i undersøgelsen år efter år. Det har den fordel, at man på flere områder kan se på udviklingen over en årrække. Samtidig rummer undersøgelsens design en fleksibilitet, hvilket giver mulighed for at kunne medtage nye spørgsmål. På den måde kan undersøgelsen også tegne et billede af aktuelle tendenser, der har en betydning for danskernes livskvalitet i boligen og i lokalmiljøet. 

Viden til alle 

Formålet med undersøgelsen er at opbygge et solidt vidensgrundlag, der kan understøtte Realdanias filantropiske arbejde. Men undersøgelsen offentliggøres samtidig som en rapport, der er tilgængelig for alle interesserede. I rapporten bliver de mest centrale fund og målinger præsenteret og forklaret. 

Hvis man interesserer sig for data, der ikke bliver præsenteret i rapporten, er det også frit tilgængeligt. I den online databank, der ligger på Bolius.dk, kan man søge specifikt på de statistikker, man ønsker at se. I spørgeskemaet er der en række baggrundsvariable, så der kan laves særlige udtræk for f.eks. ældre eller unge, landsbybeboere eller byboere, lejere eller ejere og kommuner. Databanken indeholder hele datasættet fra samtlige års undersøgelser.