x
'De skæve baner' i Brande handler om at skabe et åbent aktivitetscenter som børn og unge kan anvende hele året rundt.

Der er to baner: en bane på græs og en bane på asfalt, og de er for alle børn og unge; både dem der bor i afdelingen og i nabobebyggelserne eller går i de omkringliggende børneinstitutioner. Græsbanens udformning appellerer til nye måder at spille bold, hvor mål kan placeres vilkårligt på banen og give udfordringer i forhold til afvikling af selve boldspillet og give mulighed for nye legesamvær med selvopfundne regler og legesamvær.

Den 100 meter lange og kuperede asfaltbane kan også bruges på flere måder. Den kan anvendes til BMX-cykler, skateboard, løbejul, rulleskøjter og måske en løbe- og sprintertur.

Når der er sne kan banerne anvendes til kælketure.

Langs asfaltbanen er der etableret to aktivitetsstationer med siddeplateau og ramper, der giver mulighed for både ophold og udfoldelse med skateboards. Der er også en bålplads, som supplerer områdets opholdskvaliteter.

Aktivitetsbanerne ligger på et areal mellem boligbebyggelsens 117 boliger og et grønt naturområde. To broer over et åløb skaber forbindelse til det offentlige stisystem og forbinder Bøgevænget med naboområdet.

'De skæve baner' er forbundet med et offentligt stisystem med to broer over en mindre å, der afgrænser boligafdelingen mod et offentligt tilgængeligt naturområde. Banernes placering giver mulighed for nye relationer på tværs af områdets geografiske og sociale barrierer. De to broforbindelser er udformet så både voksne og børn kan færdes på dem, samtidig med at de også kan anvendes til legeaktiviteter. Den ene bro er udført som en gyngende hængebro med et tykt reb og netrækværk, der kan inspirere til leg, ophold og bevægelse i området ved bækken. Den anden bro er udført med et fast trædæk, der gør det muligt for alle at færdes på den.