x

Deep Forest Art Land er et udendørs udstillingssted i en skov, hvor eksperimenterende samtidskunst bliver bundet sammen med friluftsliv og naturoplevelser. Stadig flere lokale og tilrejsende gæster finder vej til skoven, hvor man kan opleve omkring 80 skulpturer og kunstværker under trækronerne via en 3,5 kilometer lang sti. Stien bugter sig gennem Døvling Meldgaard Skov i et landskab formet af istidens smeltevand.

Deep Forest Art Land oplevede massiv interesse under corona, hvor mange danskere rykkede udendørs for nye natur- og kulturoplevelser – og skoven med kunst er fortsat et populært udflugtsmål i Herning Kommune. Vi støtter byggeriet af en ny bygning med 10 millioner kroner. Den skal blandt andet rumme faciliteter til publikum samt møde- og værkstedsrum for kunstnere, der arbejder i skoven. Samtidig kan bygningen ved at kunne rumme store grupper være med til at aflaste og beskytte den natur, som er en stor del af oplevelsen.

Fællesskab på et særligt sted

Vi støtter opførelsen af den nye bygning i skoven, så Deep Forest Art Land kan følge med den stigende publikumsinteresse, udvikle den naturnære kunstformidling og samtidig holde fast i frivillig entré og adgang for alle. Det er planen, at den nye bygning skal rumme værksteder for kunstnere og skoleklasser, forsamlingsrum for grupper samt faciliteter til gæster – f.eks. madpakkehus og toiletter. Samtidig vil stisystemet i skoven blive forbedret til gavn for kunst- og naturoplevelsen.

Støtten til bygningen i Deep Forest Art Land taler ind i et af Realdanias seks filantropiske mål; nemlig at fremme stedbundne potentialer over hele landet og et underliggende initiativ, som handler om at fremme nye rammer for fællesskaber. Det betyder, at vi gennem støtte til en lang række forskellige projekter uden for de største byer arbejder for at tilpasse, styrke og forny områderne med udgangspunkt i de stedbunde potentialer. Deep Forest Art Land er et helt særligt sted, som giver nye kunst- og kulturoplevelser til alle, og den nye bygning skaber gode fysiske rammer for det fællesskab, som er opstået omkring lokale frivillige, kunstnere og besøgende. Du kan læse mere om vores seks filantropiske mål her:

Realdanias filantropiske mål

Om Deep Forest Art Land

Deep Forest Art Land er også kendt under navnet Skovsnogen – i skoven er der store skulpturer, du kan gå rundt om og ind i og opleve med alle sanser.. Du kan både opleve unge og etablerede samt danske og udenlandske samtidskunstnere. Der afholdes desuden rundvisninger, kunstworkshops og dage med åbne værksteder.

Deep Forest Art Land blev etableret i 2009 af billedkunstnerne René Schmidt og Søren Taaning med støtte fra Friluftsrådet, Lokale og Anlægsfonden og Arbejdsmarkedets Feriefond. Deep Forest Art Land består af en vandrerute på 3,5 km. med ca. 80 kunstværker i et skov- og engområde på 27 Ha mellem Herning og Billund i Døvling Meldgaard Skov. Besøgstallet i corona-året 2021 var på 100.000.

Projektet er også støttet af Herning Kommune og Mau Fonden.