x

Demokrati Garage kalder sig byens nye demokratihus og mødested for deltagelse. Foreningen holder til i et tidligere autoværksted i et helt særligt kvarter i København. Et blandet kvarter, hvor boliger, arbejdspladser og gamle industribygninger stadig ligger side om side, og som er kendetegnet ved sin kulturelle og sociale mangfoldighed, og de mange nye iværksættere der er kommet til. På mange måder et område i rivende udvikling, men også et område med høj arbejdsløshed og en af landets laveste valgdeltagelser. Netop derfor har We Do Democracy sammen med analysebureauet Analyse og Tal startet Demokrati Garage i denne bydel.

Fra pilotprojekt til fast adresse i baggårdsmiljø

Efter et vellykket pilotprojekt i 2019 fik Demokrati Garage permanent adresse i et spændende baggårdsmiljø med smedje, industrihal og en åben gård. Med midler fra kampagnen Underværker og Lokale og Anlægsfonden gennemgik Demokrati Garage i 2020 fase 1 af en større renovering. Nu er turen så kommet til fase to i istandsættelsen af de to bevaringsværdige bygninger samt en grøn fornyelse af udearealerne.

Læs mere om Underværker-kampagnen:

Underværker - En Realdania-kampagne
For at styrke demokratiet og fællesskabet i Nordvest arbejder Demokrati Garage for dialog, samarbejde og idéudvikling mellem borgere, politikere, iværksættere og kulturaktører – det er vigtigt, fordi særligt områdets unge og borgere med anden etnisk herkomst end dansk i meget lav grad tager del i de demokratiske fællesskaber. I Realdania har vi støttet projektet, fordi det bidrager til at skabe nye rammer om fællesskaber, og fordi det er et kulturmiljø, som ellers kunne være i fare for at forsvinde i forbindelse med udviklingen af bydelen.

Tre rum, ét formål

Folkestuen er navnet på en af to bevaringsværdige bygninger, og er Nordvests nye dagligstue drevet af frivillige, som byder indenfor til bl.a. fællesspisning, skak- og bogklub, events og bestyrelsesmøder for områdets foreninger. 

Værkstedet er den anden bevaringsværdige bygning og det innovative hjerte af Demokrati Garage. Her arbejder man med demokrati i samarbejde med offentlige og private aktører og afholder konferencer og workshops.

Gårdrummet og forrummet ud mod Rentemestervej er det naturlige centrum, hvor aktiviteter fra de forskellige bygninger mødes og bliver synlige for besøgende og brugere.

Nordvest – en udfordret bydel i rivende udvikling

De seneste års rivende udvikling gør Nordvest til en mere attraktiv bydel at bo og leve i, men området mangler mødesteder, rum for fælles aktiviteter og åndehuller. Derfor er projektets primære formål at skabe et grønt og levende mødested for demokrati, fællesskab og innovation i Nordvest, hvor områdets borgere, københavnere og besøgende, uanset køn, alder, etnicitet og økonomi kan føle sig velkommen.