Den Åbne Skolegård

I Vanløse er en helt almindelig villavej forvandlet til åbent skolegårdsmiljø, bevægelsesområde og aktivt mødested for lokalområdets beboere og foreninger. Indvielsen af projektet markerer samtidig gennemførelsen af i alt syv projekter, der har sat drøn på skolegården.

Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole var før adskilt af en villavej, domineret af brede fortove, parkering og gennemkørende trafik. Skolerne gik derfor sammen med kommunen om at skabe en bedre og mere sikker forbindelse mellem skolerne, beboelsesområdet og de omkringliggende idrætshaller. 

Nu er villavejen forvandlet til et åbent skolegårdsmiljø, bevægelsesområde og aktivt mødested for lokalområdets beboere og foreninger. Projektet er ét af syv projekter under den fælles overskrift: ”Drøn på skolegården”, som er blevet til i et samarbejde mellem Lokale og Anlægsfonden, Kræftens Bekæmpelse og Realdania.

Området tilbyder et væld af forskellige oplevelsesmuligheder fra skate og parkour til naturoplevelser med blandt andet bakker og huler. Samtidig er skolernes område blevet trafiksikkert, og både lærere og elever har nu bedre mulighed for at møde hinanden på tværs af skolerne.

Også et forskningsprojekt

Formålet med kampagnen "Drøn på skolegården" er at skabe mere leg og bevægelse i og omkring skolegården – både i og uden for skoletid. Konkret har kampagnen som mål at udvikle og realisere fysiske tiltag i skolegårdene og på skolernes udearealer for at fremme bevægelse blandt skolens elever og beboere i lokalsamfundet - også blandt de mindst aktive.

 

De tiltag, der er blevet realiseret, skal gennem forskning og formidling inspirere andre kommuner og skoler til at skabe rum for mere bevægelse. Udover at inspirere og udvikle nye tiltag i skolegården skal kampagnen også føre til ny viden og forskning i, hvordan man kan fremme børns bevægelse i hverdagen.

 

De udvalgte projekter indgår derfor i et forskningsprojekt, der skal give svar på, hvordan fremtidens skolegårde kan indrettes. Forskningen bliver gennemført af Center for Interventionsforskning på Syddansk Universitet. Realdania støtter projektet i Vanløse med to mio. kr. ud af det samlede budget på fire mio. kr.

 

Projektfakta

Kontakt

{{ title }}

{{ description }}