x

Fra villavej til skolegård og aktivt mødested 

Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole var før adskilt af en villavej, domineret af brede fortove, parkering og gennemkørende trafik. Skolerne gik derfor sammen med kommunen om at skabe en bedre og mere sikker forbindelse mellem skolerne, beboelsesområdet og de omkringliggende idrætshaller. I dag er villavejen forvandlet til et åbent skolegårdsmiljø, bevægelsesområde og aktivt mødested for lokalområdets beboere og foreninger. Området tilbyder et væld af forskellige oplevelsesmuligheder fra skate og parkour til naturoplevelser med blandt andet bakker og huler. Samtidig er skolernes område blevet trafiksikkert, og både lærere og elever har nu bedre mulighed for at møde hinanden på tværs af skolerne.

Også et forskningsprojekt

Formålet med kampagnen "Drøn på skolegården" er at skabe mere leg og bevægelse i og omkring skolegården – både i og uden for skoletid. Konkret havde kampagnen som mål at udvikle og realisere fysiske tiltag i skolegårdene og på skolernes udearealer for at fremme bevægelse blandt skolens elever og beboere i lokalsamfundet - også blandt de mindst aktive.