x

Bygningsfonden Den Blå Planet har afsluttet byggeriet af Den Blå Planet

Pressemeddelelse 2. juli 2013

På et netop afviklet bestyrelsesmøde har Bygningsfonden Den Blå Planet formelt afsluttet byggeriet af Den Blå Planet.

Forberedelserne til Den Blå Planet, Danmarks Akvarium tog konkret form i 2007, og som planlagt ved projektets begyndelse blev byggeriet taget i brug 22. marts 2013. Siden indvielsen har akvariet haft over 400.000 besøgende, og det store besøgstal har medført behov for mindre bygningsmæssige justeringer, som enten allerede er sket, mens andre er ved at blive gennemført. Desuden er der aftalt en ændring af parkeringssystemet.

På bestyrelsesmødet godkendte bestyrelsen byggeregnskabet, der balancerer med i alt 650.599.000 kr., hvilket følger det oprindelige budget, reguleret efter Danmarks Statistiks byggeindeks. Af dette beløb er der hensat 15.126.000 kr. til supplerende anskaffelser m.v. samt henlagt 18.611.000 kr. til Bygningsfondens videre drift samt afholdelse af et og fem års eftersyn. De afholdte byggeudgifter udgør således 616.862.000 kr.

Bygningsfondens indtægter er baseret på støtte fra Realdania på 205 mio. kr. samt et indekseringsbeløb baseret på byggeindekset på 92.035.000 kr., i alt 297.035.000 kr. og 100 mio. kr. fra Knud Højgaards Fond samt 100.000 kr. fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond. Herudover har Tårnby Kommune afholdt udgift til miljøoprensning på grunden på 15.500.000 kr. samt stillet grund og parkeringsarealer til rådighed. Bygningsfonden har desuden optaget et realkreditlån i LR Realkredit A/S på 237.964.000 kr.

Byggeregnskabet er forsynet med en blank revisionspåtegning af Ernst & Young P/S, der igennem samtlige år har været revisor for Bygningsfonden.

FAKTA

Bygningsfonden Den Blå Planets bestyrelse

 • Bent Frank, formand
 • Benny Dalgaard Loft, næstformand
 • Klavs Gross
 • Flemming Frandsen
 • Lars Holten
 • Søren Ulslev

Bygningsfondens sekretariat

Mogens Bentin

Byggeledelsen

 • Peter Liengaard, byggechef
 • Kim Jensen, ass. byggechef

Bogholderi og regnskab: Novi, Aalborg Universitets Center

Den Blå Planet blev indviet af HM Dronningen og HKH Prinsgemalen den 21. marts 2013. Dagen efter åbnede Den Blå Planet for publikum.

Byggeriet udgør ca. 10.000 kvadratmeter, heraf er halvdelen udstillingsarealer. Desuden et udendørs areal på 2.000 kvadratmeter samt egen parkeringsplads til ca. 200 biler, i alt parkering til 575 biler.

Arkitekt og totalrådgiver: 3XN A/S

Rådgiver, anlæg m.v.: Moe & Brødsgaard A/S

Rådgiver, landskab: Henrik Jørgensen Landskab AS

Rådgiver, udstilling: Kvorning design & kommunikation

Store entrepriser: MT Højgaard, Hoffmann A/S, Kai Andersen A/S, E. Pihl & Søn A/S

Akvarieteknik, totalentreprise: AAT Advanced Aquarium Technologies

Landskabsdesign: Henrik Jørgensen Landskab AS

Bygherrerådgivere: PLH Arkitekter A/S

Hovedbidragydere

 • Realdania
 • Knud Højgaards Fond
 • Tårnby Kommune
 • Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond.

Realkreditfinansiering: LR Realkredit A/S

Bankforbindelse: Arbejdernes Landsbank A/S.

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Bygningsfonden Den Blå Planet