x

Nyt stort Danmarks Akvarium skal udformes som et nationalt vartegn ved Øresundsforbindelsen, Københavns Lufthavn og Amager Strandpark

Pressemeddelelse 26. juni 2007

Et nyt stort Danmarks Akvarium er på vej ved Kastrup Havn – byggeriet bliver af høj arkitektonisk standard med en spektakulær placering og et udstillingskoncept på internationalt niveau. Den samlede projektøkonomi er på 630 mio. kr. Bag projektet står i første række Knud Højgaards Fond, Realdania og Tårnby Kommune.

Danmarks Akvarium har i dag til huse i bygninger fra 1939, der har begrænsede udvidelsesmuligheder. Akvariet har derfor gennem længere tid haft ønske om at opføre et nyt og moderne akvarium – et projekt der er blevet døbt Den Blå Planet.

Det nye akvarium får en unik placering i vandkanten på Østamager, mellem Kastrup Havn og Amager Strandpark – i krydsfeltet for Nordeuropas bedste infrastruktur. Projektet går nu ind realiseringsfasen, der vil starte med en international arkitektkonkurrence. Tanken er, at bygningen skal stå som et vartegn for både hovedstaden og Danmark og være med til at løfte Øresunds-regionen som turistmål.

Den Blå Planet skal give publikum spændende oplevelser og gennem videreførelsen af Danmarks Akvariums seriøse formidling, undervisning og forskning tage aktivt del i naturbevarelse og ressourceforvaltning – og samtidig bygge bro mellem naturvidenskab, kultur og arkitektur.

Det nye Danmarks Akvarium vil blive Nordeuropas største og mest moderne offentlige akvarium med et bygningsareal på mere end 10.000 etagemeter til udstillinger og faciliteter, hvortil kommer store udendørs anlæg. Det nye akvarium ventes at stå færdigt i 2012, og vil afløse det eksisterende akvarium i Charlottenlund, som i 2009 fejrer 70-års jubilæum.

”Ambitionen med Den Blå Planet, er, at skabe et akvarium i verdensklasse, udformet som en markant arkitektonisk gestus ved ankomsten til hovedstaden og Danmark for flypassagerer og trafikanter via Øresundsforbindelsen”, siger Hans Peter Svendler, direktør i Realdania, ”Derfor har det været naturligt for os at støtte projektet, som vi er overbeviste om vil blive en kæmpe attraktion for voksne og børn i alle aldre fra nær og fjern.”

”Danmarks Akvarium blev i sin tid opført og bekostet af civilingeniør Knud Højgaard. I Knud Højgaards Fond værdsætter vi, at der nu er tilvejebragt midler, der sikrer Danmarks Akvariums fortsættelse i tidssvarende rammer til gavn for undervisning og forskning, og som en ny og væsentlig attraktion i København”, udtaler Per Magid, formand for Knud Højgaard Fond.

”Vi er stolte over, at en af landets største turistattraktioner nu placeres i Tårnby Kommune. Et kulturtilbud som favner utroligt bredt. Allerede i 1998 vedtog vi at stille en af de mest attraktive grunde ved Øresund til rådighed for projektet. Den Blå Planet skal naturligvis ligge ud til Øresund – i Øresundsregionen – tæt ved Hovedstaden – og med god tilgængelighed, som yderligere styrkes, når Metroen til Lufthavnen åbner”, udtaler borgmester Henrik Zimino fra Tårnby Kommune.

”Vi er utroligt glade for – og stolte over – den meget store støtte vi har fået fra Tårnby Kommune, fondene og de øvrige finansieringskilder. Med denne mulighed kan vi nu realisere vores vision om at være et innovativt akvarium”, siger direktør i Danmarks Akvarium, Jesper Horsted og fortsætter, ”Nu skal vi så i gang med at få de sidste brikker til den endelige etablering til at falde på plads – bl.a. har flere andre fonde vist interesse for projektet og bidrag udefra vil kunne medvirke til at sikre Danmarks Akvarium unikke forhold i det nye byggeri”.

”Danmarks Akvarium er kendt for sin omfattende samling af alverdens fisk i naturlige biotoper samt for en række interessante særudstillinger og for undervisningsmæssige aktiviteter for børn”, udtaler Akvariets bestyrelsesformand professor, dr. scient. Flemming Frandsen, og fortsætter, ”På Danmarks Akvarium er der et ønske om at udvide og modernisere aktiviteterne. Dette sammenholdt med ønsket om at skabe lettere adgangsveje og forbedrede parkeringsmuligheder har betydet, at der i Danmarks Akvariums bestyrelse gennem længere tid har været arbejdet med etablering af et nyt akvarium”.

Der etableres en bygningsfond for Den Blå Planet. Her vil bestyrelsen bestå af tidligere direktør for Forsvarets Bygningstjeneste Bent Frank, direktør for Carlsberg Ejendomme Lars Holten, tidligere direktør i NCC Construction Danmark A/S Søren Ulslev, Executive Vice President, CFO i Novozymes Benny Dalgaard Loft, Formand for Danmarks Akvariums bestyrelse Flemming Frandsen samt kommunaldirektør i Tårnby Kommune Klavs Gross. Der er således sikret en omfattende erfaring indenfor bygherrerådgivning samt udførende og økonomisk styring ved store byggeprojekter.

Organisationsstrukturen afventer godkendelse fra de relevante myndigheder.

Yderligere oplysninger
Direktør Hans Peter Svendler, Realdania, tlf. 70 11 66 66
Bestyrelsesformand, Flemming Frandsen, Danmarks Akvarium, tlf. 48 17 16 42
Direktør Jesper Horsted, Danmarks Akvarium, tlf. 39 46 31 33, mobil 23 45 24 80
Advokat Per Magid, Formand for Knud Højgaards Fond, tlf. 33 47 88 00
Borgmester i Tårnby Kommune Henrik Zimino, tlf. 32 47 12 01