x

Den Blå Planet bliver til en hvirvelstrøm

Pressemeddelelse 27. juni 2008

Arkitektfirmaet 3XN har vundet arkitektkonkurrencen om byggeriet af Den Blå Planet, som skal huse det nye Danmarks Akvarium, der forventes indviet i 2013.

3XN vandt med et forslag, som de selv har kaldt for ”Hvirvelstrøm”, og som giver associationer til hvirvelstrømme af fisk, fugle og havstrømme. Akvariets centrum er foyer’en, og herfra ”slynges” funktionerne ud i let buede forløb, der roterer omkring centrum. Set fra luften fremstår Den Blå Planet tydeligt som en hvirvel, mens de besøgende vil opleve skiftende organiske udtryk, når de bevæger sig igennem bygningen.

Bygningen og anlægget udenom skal ligge på Øresunds kyst lige nord for Kastrup Havn på Amager og vil blive oplevet som nærmest flydende i et cirkulært spejlbassin. Løsningen tager også højde for, at akvariet senere kan udvides.

Ledende arkitekt og partner i 3XN, Kim Herforth Nielsen, siger, at arkitekterne var stærkt inspireret af naturens elementer under arbejdet med vinderforslaget:

- Vi har ønsket at skabe en total iscenesættelse af den oplevelse, det er at besøge et akvarium. Udgangspunktet for vores projekt er oplevelsen af at se fisk under vandet. Det skal være et eventyr, og naturen har været vores inspiration: En hvirvelstrøm, der suger folk ned i dybet. Bygningsværket vil stå som en markant skulptur i landskabet og forene de tre elementer vand, luft og jord.

Direktør Hans Peter Svendler, Realdania har store forventninger til det grundlag, der nu er skabt for det nye Danmarks Akvarium.

- Vinderprojektet fra 3XN er baseret på en klar grundide og fremtræder arkitektonisk overbevisende. Det rummer potentiale til, at det nye Danmarks Akvarium kan blive et omdrejningspunkt for usædvanlige oplevelser og naturvidenskabelig indsigt. Med den usædvanlige arkitektoniske løsning, vi nu har fået, tror jeg også på, at Den Blå Planet kan blive et vartegn for København og Danmark for besøgende, der kommer fra luften, til søs eller over Øresundsbroen, forudser Hans Peter Svendler.

Arkitektkonkurrencen om Den Blå Planet blev udskrevet i december 2007 med seks deltagende arkitektfirmaer, som var udvalgt efter en prækvalifikationsrunde. I marts 2008 blev to forslag udpeget, og i juni blev den endelige vinder fundet. Arkitektkonkurrencen er udarbejdet i samarbejde med Akademisk Arkitektforening.

Hovedbidragyderne bag Den Blå Planet er Realdania, Knud Højgaards Fond og Tårnby Kommune. 

Yderligere oplysninger:
Bent Frank, formand for Bygningsfonden Den Blå Planet, telefon 32 88 52 30
eller 21 69 95 93
Kim Herforth Nielsen, ledende arkitekt og partner i 3XN, telefon 20 84 66 11