x

Det nye website er et interaktivt undervisnings- og formidlingsmateriale om den danske arkitekturtradition og kulturarv. Idéen er, at sitet kan være med til at øge bevidstheden om kvaliteten af de bygninger og rum, der omgiver os. Samtidig skal det synliggøre, at arkitektur skaber kulturel værdi. Sitet placeres under DAC´s eksisterende undervisningsportal om arkitektur, www.arksite.dk.
 
Sitet opfordrer til at tage aktivt og kritisk stilling til den danske kulturarv. Sitet indeholder derfor en præsentation af kanonbegrebet, kulturministeriets arkitekturkanon samt et udvalg af forskellige alternative forslag fra bl.a. Arkitektens Forlag og større danske dagblade. Desuden indgår en række korte portrætter af danske arkitekter, et mediearkiv med billeder af udenlandsk arkitektur og relevante links til andre sider. På baggrund af det samlede materiale kan man så sammensætte sin egen arkitekturkanon.

DAC ønsker med det nye site at påvirke og nytænke den offentlige debat om arkitekturkanonen og kanonbegrebet. Arkitekturkanonen bliver formidlet til elever fra grundskole, gymnasium, teknisk skole og lærerseminarer. Undervisningsmaterialet kan bruges i fag som f.eks. billedkunst, dansk, historie, samfundsfag, geografi og i tværfaglige projektforløb.