x

Med Den grønne arena i Kildeparken ønsker Aalborg Kommune og Himmerland boligforening at skabe sammenhæng mellem tre boligområder i Aalborg Øst.

Den grønne arena er ét blandt fire projekter, som i februar 2020 blev udvalgt til at modtage midler til realisering fra Fælles Rum-puljen. Gennem puljen støtter LOA og Realdania projektet med 7 mio. kr. ud af en samlet projektøkonomi på 27 mio. kr. 

Se oversigtskort, beskrivelse af projektet og skitseforslag

Vi lader projektet præsentere sig selv gennem tre spørgsmål:

Hvilket projekt er Den grønne arena i Kildeparken?

Den grønne arena i Kildeparken forbinder 3 forskellige afdelinger i Himmerland boligforening. Området har potentiale til at blive et centralt mødested med større rekreative anlæg og samlingssteder for bydelens borgere, institutioner, foreninger mv..

Visionen er at udvikle området med en rekreativ karakter, hvor folk i alle aldre bliver motiveret til bevægelse og leg. Et sted hvor områdets potentialer udfoldes og udnyttes, som beboernes fysiske, sociale og mentale sundhed forbedres.

Hvorfor er projektet vigtigt for jer?

I bydelen er der sket et stor og positiv udvikling gennem de seneste år, men der er stadig udfordringer, når blandt andet bydelens borgeres sundhed sammenlignes med andre bydele – både fysisk og mentalt. Projektet skal løfte borgerens sundhed og lyst til at tage del i samfundet og sikre social mobilitet. Bydelens sammenhængskraft skal forstærkes ved at sammentænke nuværende indsatser og mødesteder for at udnytte områdets potentiale.

Hvilket problem/udfordring vil I løse med dette projekt?

Skabe lighed i sundhed og øge tilgængeligheden til meningsfulde fritidsaktiviteter og fællesskabsbærende aktiviteter for områdets beboere.