x

Særligt igennem de seneste 100 år har nordiske arkitekter ladet sig inspirere af hinanden og har arbejdet hos hinanden på tværs af landegrænser. Derved er der udviklet en ’nordisk tradition’, som giver sig udslag i bygningsværker, der også danner skole uden for Norden.

Filmen fokuserer på de særlige nordiske kvaliteter i arkitekturen, som bl.a. udspringer af områdets klimatiske og lysmæssige forhold samt af den samfundsopfattelse og de livsværdier, der her gør sig gældende.

Filmen skildrer højdepunkterne af de seneste 10 – 20 års frembringelser i Nordens arkitektur, hvor regionale og fælles nordiske særpræg kommer til udtryk i perspektivet af værker fra tidligere perioder.

Filmen handler om Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, Færøerne og Grønland. Der er produceret en film på hver af landesprogene samt en på engelsk.