x

Tilbage i 2001 konkluderede rapporten "Det Digitale Byggeri", at byggeriet – i kraft af sin samarbejdsstruktur – ville kunne hente store gevinster ved at udnytte it bedre på tværs af virksomhederne.

Det var baggrunden for, at vi sammen med Erhvervs- og Byggestyrelsen i 2003 tog initiativ til udviklingen af Det Digitale Byggeri.

Initiativet bestod af tre dele: 

  • "Det Digitale Fundament", en fælles platform, der sikrer, at  alle byggeriets parter taler samme digitale sprog.
  • Bygherrekrav for Digitalt Udbud, 3D-modeller, Projektweb og Digital aflevering. Krav som byggeriets virksomheder skal opfylde, hvis de vil byde på statslige byggeopgaver. 
  • En samling af "Bedst i byggeriet"-eksempler fra det virkelige liv, der dokumenterer, hvordan digitale løsninger kan være med til at effektivisere arbejdsprocesserne.

Sideløbende blev der etableret et læringsnetværk med det formål at skabe tværfaglig dialog i hele byggesektoren om digitale løsninger og få dem implementeret i byggeriets praksis.