x

Loftrum får bedre anvendelse 

Før lå loftsrummet uudnyttet hen, men da huset skulle have nyt tag, valgte skolen at inddrage loftet og indrette det til undervisningsformål.
Projektet står som et eksempel på, hvordan man tilfører nyt uden at gøre vold på de bærende bevaringsværdier.

De nye lokaler i tagetagen er på nænsom vis blevet føjet til den gamle bevaringsværdige bygning, der er opført i 1875 og tegnet af arkitekten C.F. Rasmussen.
Blandt andet er taget blevet udstyret med ovenlysvinduer, tagets ene side er blevet ”udhulet” for at gøre plads til en altan, og biblioteket har fået en ”læsehule” med sænket gulv. Men til trods for, at der er tale om væsentlige bygningsændringer, er indgrebet i tagfladen ikke synlig fra gadeplan.

Fokus på forældreløse børn

Det Kgl. Vajsenhus blev stiftet af Frederik den IV i 1727 som en institution for forældreløse børn. I dag er Vajsenhuset en moderne skole med 400 elever. Skolen optager udelukkende børn af enlige forsørgere, børn i familiepleje og forældreløse børn.
Skolen oplever stor søgning, og med den nyindrettede loftsetage har skolen fået mulighed for at udvide sin kapacitet.

Tagetagen er tegnet af arkitektfirmaet Fogh & Følner.