x

Gennem DK2020 er foreløbig 20 danske kommuner allerede i gang med at udvikle klimaplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger. En ny bevilling på 45 mio. kroner fra Realdania, KL og landets fem regioner har gjort det muligt at invitere alle landets kommuner med i projektet fra efteråret 2020 under titlen 'DK2020 -klimaplaner for hele Danmark'.

Danske kommuner skriver international klimahistorie

DK2020-kommunerne skal hver især udvikle en ambitiøs lokal klimaplan, som viser vejen til netto nul-udledning for kommunen som geografisk område senest i 2050, og som viser, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne.

Kommunerne skal arbejde med den samme standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale bynetværk C40. Med DK2020 er det første gang, C40’s internationale standard ’The Climate Action Planning Framework’ (CAPF) bliver brugt og videreudviklet til brug i mindre byer og kommuner. Dermed er DK2020 kommunerne med til at skrive historie i kampen mod klimaforandringer.

Forpligtende samarbejde

DK2020-arbejdet forankres på det højeste politiske niveau i kommunerne. Borgmester og byråd underskriver ved ansøgning om deltagelse et brev, der forpligter kommunen til at udvikle og understøtte politisk behandling af en klimaplan, der lever op til Parisaftalens målsætninger, både hvad angår reduktion i udledning af drivhusgasser og tilpasning til klimaforandringerne. Kommunen forpligtiger sig også til at tage de nødvendige skridt for at blive klimaneutral og modstandsdygtig senest i 2050.

Nye regionale organiseringer 

Undervejs får de nye kommuner i projektet – det vil sige de kommuner, der indtræder i projektet fra efteråret 2020 – sparring og rådgivning fra fem nyoprettede regionale organiseringer med faglige medarbejdere fra KL/KKR, regionen og relevante lokale operatører, så planerne lever op til international best practice inden for klimaplanlægning. CONCITO – Danmarks Grønne Tænketank er overordnet projektleder og videnspartner, assistereret af det internationale bynetværk C40.

Skal jeres kommune være med i DK2020?

Alle danske kommuner inviteres med i DK2020. Der vil blive gennemført to forløb med to hold af kommuner. Første hold gennemfører forløbet fra november 2020 til april 2022. 

Call åbner 17. september 2020, og deadline for ansøgning er 21. oktober 2020 kl. 12.

Ansøgningsskema

Information til ansøgere

Skabelon til politisk tilslutning

Faktaark

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Inge Nilsson fra CONCITO’s DK2020-sekretariat på in@concito.dk eller på tlf. 23345021

20 kommuner er allerede i gang

De første 20 danske kommuner indtrådte i DK2020-samarbejdet allerede i 2019 og er ved at lægge sidste hånd på klimaplaner, der lever op til Parisaftalen: Albertslund, Allerød, Assens, Fredericia, Frederiksberg, Frederikshavn, Helsingør, Høje-Taastrup, Jammerbugt, Køge, Lejre, Lemvig, Lolland, Middelfart, Randers, Roskilde, Samsø, Sønderborg, Vejle og Aarhus.

DK2020-kommunerne markeret med grøn på kortet har allerede fået deres klimaplaner godkendt af C40 og CONCITO. Klik på kommunen for at gå til plan: