x

Med DK2020 ønsker vi at sætte skub i indsatsen for at opfylde Parisaftalen på kommunalt niveau og understøtte sparring og samarbejde mellem danske kommuner på klimaområdet.

20 danske kommuner inviteres til at følge i fodsporene på de mest klimaambitiøse byer i verden og blive en del af en gruppe af internationale klimafrontløbere. Kommunerne vil gennem projektet få teknisk hjælp og sparring af globale og danske eksperter fra det internationale bynetværk C40 og den grønne tænketank CONCITO til at udvikle, opdatere eller tilpasse klimaarbejdet i kommunen, så det lever op til C40’s standard for klimaplanlægning.

Målet er at bidrage til udviklingen af handlingsorienterede klimaplaner, der definerer hvordan de medvirkende kommuner opnår CO2-neutralitet i 2050, inkl. ambitiøse CO2-reduktionsdelmål for f.eks. 2030.

Læs mere om DK2020:

DK2020 faktaark

Søg støtte

Hvis din kommune vil være en del af DK2020 og få støtte og hjælp til udvikling af klimaplaner, kan man søge her.

Hvem kan søge?

Alle kommuner kan søge, men kun 20 kommuner vil blive udvalgt til DK2020 projektet. Der udvælges ud fra følgende kriterier:

  1. Motivation for deltagelse, her vægter den politiske opbakning betydeligt samt de tildelte ressourcer til projektet.
  2. Spredning af kommuner på hhv. geografi (alle regioner), kommunetype (storbykommuner, mellemkommuner, landkommuner og yderkommuner) og potentialer/udfordringer i forhold til den grønne omstilling (fx erhvervsstruktur, mobilitet, energi mm.)

Både kommuner, som er langt fremme og har haft mål for klimaet i en årrække, og kommuner der er knap så langt fremme, men som ønsker at øge ambitionsniveauet, opfordres til at søge.

Vores forventninger til de kommuner der søger:

  • Være villige til at forankre projektet politisk i kommunen.
  • Være villige til at indgå i et forpligtende samarbejde og tage de nødvendige skridt til at opdatere eller videreudvikle deres eksisterende klimaplan eller strategi.
  • Udpege en kontaktperson og afsætte de nødvendige medarbejdertimer til et tværfagligt team. Antallet af ressourcer vil variere fra kommune til kommune og vil afhænge af kommunens eksisterende klimaarbejde, hvilke data man har til rådighed og om man er vant til at arbejde med klima på tværs af forvaltninger.

Ansøgningen skal forholde sig til kommunens situation, den nødvendige indsats og kommunens villighed til at afsætte ressourcer i projektperioden (maj 2019 til april 2020).

Hvad består støtten af?

Deltagende kommuner vil blive støttet i at udvikle klimaplaner, der lever op til Parisaftalen gennem bl.a.:

  • Indføring i C40s standard for klimaplanlægning leveret gennem workshops og en række skræddersyede værktøjer, bl.a. Climate Action Planning Framework
  • Løbende dialog og målrettet assistance til klimaplanudviklingen fra CONCITO.
  • Gensidig sparring og mulighed for at tage ved lære af andre kommuners såvel gode som dårlige erfaringer med klimaarbejdet.
  • Efter behov kan enkelte kommuner få stillet konsulentbistand til rådighed for at adressere særlige udfordringer for klimaplanudviklingen.

Ansøgningen kan laves i et selvstændigt dokument, efter de retningslinjer og med svar på de spørgsmål, der er angivet i ansøgningsvejledningen. Men for at gøre det nemmere, har vi også lavet et ansøgningsskema, der kan udfyldes i stedet med de spørgsmål vi gerne vil have svar på.

Hent ansøgningsskema

Ansøgningen skal ledsages af et brev fra borgmesteren, der bakker op om deltagelsen. For at gøre det nemmere, har vi også lavet en skabelon for brevet. Det er ikke et krav at lige den skabelon følges, men vi forventer at brevet forholder sig til de punkter der listet i brevet. Skabelonen er i Word. Da nogle kan have problemer med at hente filer i Word, ligger den også som pdf (men den kan så ikke redigeres, og kan derfor kun bruges som inspiration eller guide til selv at opbygge et brev efter).

Hent brev-skabelon (Word)

Hent brev-skabelon (pdf)

Ansøgningsfristen er 23. april 2019

Om Deadline 2020

På FNs Klimakonference i december 2015 vedtog 195 af verdens lande Parisaftalen og forpligtede sig dermed til at holde den globale temperaturstigning under 2° C og helst stræbe mod en temperaturstigning på højst 1,5° C.

I kølvandet på Parisaftalen udgav bynetværket C40 i samarbejde med konsulenthuset Arup Deadline 2020 rapporten. Deadline 2020 sætter en ramme for, hvordan byer og kommuner kan bidrage til at opnå Parisaftalens målsætninger.

Rapporten tager udgangspunkt i det globale CO2-budget, dvs. den samlede mængde CO2, vi kollektivt kan udlede, hvis målsætningen om en maksimal temperaturstigning på 1.5° C skal kunne opnås. På baggrund af den globale tilbageværende mængde CO2 udregner Deadline 2020 rapporten et CO2-budget for C40s medlemsbyer.

Se faktaark om Deadline 2020:

Deadline2020

Du kan hente selve rapporten her:

Deadline 2020-rapporten

Om Deadline 2020-programmet

C40 har udrullet et omfattende Deadline 2020 program, hvorigennem organisationens medlemsbyer støttes i at levere klimaplaner, som lever op til Parisaftalens 1.5° C målsætning.

En central del af Deadline 2020 programmet er en særligt udviklet global standard for klimaplanlægning – C40 Climate Action Planning (CAP) Framework – som danner udgangspunkt for C40 byernes arbejde med at udvikle klimaplaner.

Læs mere om CAP Framework her (det er lige nu på engelsk, men er ved at blive oversat til dansk):

Climate Action Planning Framework

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Nyheder Se alle nyheder

Vis flere

Relaterede projekter Se alle projekter

Vis flere