x

DK2020 giver danske kommuner mulighed for at løfte det lokale klimaarbejde til international best practice. Gennem forløbet får kommunerne rådgivning og sparring til at udvikle en ambitiøs lokal klimahandlingsplan, som viser vejen til netto nul-udledning for kommunen som geografisk område senest i 2050, og som viser, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne.

Kommunerne arbejder med den samme standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale bynetværk C40. Med DK2020 er det første gang, C40’s internationale standard ’The Climate Action Planning Framework’ (CAPF) bliver brugt og videreudviklet til brug i mindre byer og kommuner. Dermed er DK2020-kommunerne med til at skrive historie i kampen mod klimaforandringer.

96 klimahandlingsplaner er klar - to mere er på vej

De første 20 danske kommuner indtrådte i DK2020-samarbejdet i 2019. På det tidspunkt var København som medlem af det internationale bynetværk C40 den eneste kommune i Danmark med en klimahandlingsplan, der lever op til målsætningerne i Parisaftalen.

Siden da er samtlige danske kommuner gået ind i arbejdet med at udvikle klimahandlingsplaner, som lever op til Parisaftalen. Fra februar 2024 er alle 98 kommuner medlem af Klimaalliancen, som skal understøtte implementering af planerne. 

   Kommuner som har udviklet en klimahandlingsplan godkendt af C40 og CONCITO.
 Klik på kommunen for at gå til klimahandlingsplanen.
   Kommuner som er på vej med en klimahandlingsplan
   Københavns Kommune er en del af det internationale bynetværk C40 og har i den sammenhæng udarbejdet en klimahandlingsplan, som er kompatibel med Parisaftalen. 

 

 


Forpligtende samarbejde 

DK2020-arbejdet er forankret på det højeste politiske niveau i kommunerne. Når kommunerne ansøger om at deltage, underskriver borgmester og byråd et brev, der forpligter kommunen til at udvikle og understøtte politisk behandling af en klimahandlingsplan, der lever op til Parisaftalens målsætninger. Målsætningerne gælder både reduktion af drivhusgasudledninger og tilpasning til klimaforandringerne. Kommunen forpligtiger sig herunder til at tage de nødvendige skridt for at blive klima­neutral og modstandsdygtig senest i 2050.

Ledelse af den grønne omstilling' - DK2020 masterclass for politikere og direktører i DK2020-pilotprojektet, oktober 2019. Foto: Claus Fisker

DK2020's fem geografiske organiseringer 

Undervejs i forløbet får kommuner i projektet sparring og rådgivning fra fem geografiske organiseringer med faglige medarbejdere fra KL/KKR, regionen og relevante lokale operatører, så planerne lever op til international best practice inden for klimaplanlægning. CONCITO – Danmarks Grønne Tænketank er overordnet projektleder og er sammen med det internationale bynetværk C40 videnspartner.

Klimaalliance skal hjælpe kommuner med at gå fra plan til handling

I arpil 2023 indgik KL, Realdania og de fem regioner en ny alliance - Klimaalliancen - med det formål at understøtte kommunernes arbejde med at gå fra plan til 
handling. Klimaalliancen skal skabe et udviklingsrum for kommunernes og regionernes klimaarbejde og tilføre ressourcer og viden til at løse de konkrete udfordringer, som kommuner og regioner står over for i deres klimaarbejde.