x

20 klimaambitiøse kommuner

20 danske kommuner arbejder for at følge i fodsporene på de mest klimaambitiøse byer i verden. Målet er at udvikle lokale klimaplaner, som lever op til Parisaftalen og viser vejen til netto nul-udledning for kommunerne senest i 2050. Kommunerne har gennem hele forløbet modtaget teknisk hjælp og sparring af globale og danske eksperter fra det internationale bynetværk C40 og den grønne tænketank CONCITO til at udvikle, opdatere eller tilpasse klimaarbejdet i kommunen, så det lever op til C40’s standard for klimaplanlægning.

Hver af de 20 kommuner lægger i løbet af 2020 sidste hånd på en klimaplan for deres kommune, der skal vise vejen frem mod en klimaneutral og klimarobust kommune i senest 2050. Klimaplanerne bliver lagt ind på siden her i takt med, at de er færdige og kan ses ved at klikke på kommunen nedenfor i kortet. 

Vores mål for projektet

Målet for projektet er at bidrage til udviklingen af handlingsorienterede klimaplaner, som omfatter alle sektorer inden for kommunernes geografiske område og definerer, hvordan de medvirkende kommuner opnår reduktioner i udledning af drivhusgasser, der lever op til målsætningen i Parisaftalen.

Kommunerne arbejder med de samme standarder og værktøjer til klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale bynetværk C40.

De 20 kommuner

Kommuner markeret med lilla har udviklet klimaplaner, som er godkendt af C40 og CONCITO.
Klik på kommune for at gå til plan

CAPF - en international standard for klimaplanlægning

The Climate Action Planning Framework (CAPF) er udviklet af det internationale bynetværk C40. For at en klimaplan kan leve op til CAPF, skal den vise vejen til nettonul-udledning for kommunen som geografisk område senest i 2050 og anskueliggøre, hvordan kommunen planlægger at tilpasse sig klimaforandringerne. CAPF er inddelt i tre grundelementer:

 1. Tilslutning til klimamål og samarbejde
 2. Identifikation af udfordringer og muligheder
 3. Fremskyndelse og implementering af gennemgribende strukturelle tiltag

Det er første gang, C40’s internationale standard ’The Climate Action Planning Framework’ (CAPF) bliver brugt og videreudviklet til brug i mindre byer og kommuner. Dermed er DK2020 kommunerne med til at skrive historie i den verdensomspændende kamp for klimaet. 

Om Deadline 2020

På FNs Klimakonference i december 2015 vedtog 195 af verdens lande Parisaftalen og forpligtede sig dermed til at holde den globale temperaturstigning under 2° C og helst stræbe mod en temperaturstigning på højst 1,5° C.

I kølvandet på Parisaftalen udgav bynetværket C40 i samarbejde med konsulenthuset Arup Deadline 2020 rapporten.

  Deadline 2020-rapporten sætter en ramme for, hvordan byer og kommuner kan bidrage til at opnå Parisaftalens målsætninger. Rapporten tager udgangspunkt i det globale CO2-budget, dvs. den samlede mængde CO2 og andre drivhusgasser vi kollektivt kan udlede, hvis målsætningen om en maksimal temperaturstigning på 1,5°C skal kunne opnås. På baggrund af den globale tilbageværende mængde af drivhusgasser udregner Deadline 2020-rapporten et CO2-budget for C40s medlemsbyer.

  C40 har i den forbindelse udrullet et omfattende Deadline 2020-program, hvorigennem organisationens medlemsbyer støttes i at levere klimaplaner, som lever op til Parisaftalens 1,5°C målsætning.

  En central del af Deadline 2020-programmet er en særligt udviklet global standard for klimaplanlægning – C40 Climate Action Planning (CAP) Framework – som danner udgangspunkt for C40 byernes arbejde med at udvikle klimaplaner.

  Læs mere om Deadline 2020:

  Deadline 2020 faktaark 
  Hent Deadline 2020-rapporten her:

  Deadline 2020-rapporten

  Læs mere om CAP Framework på C40's hjemmeside (på engelsk):

  Climate Action Planning Framework