x

Med DK2020 sætter vi skub i indsatsen for at opfylde Parisaftalen på kommunalt niveau, og understøtter sparring og samarbejde mellem danske kommuner på klimaområdet.

20 danske kommuner er udvalgt til at følge i fodsporene på de mest klimaambitiøse byer i verden og blive en del af en gruppe af internationale klimafrontløbere. Kommunerne får gennem projektet teknisk hjælp og sparring af globale og danske eksperter fra det internationale bynetværk C40 og den grønne tænketank CONCITO til at udvikle, opdatere eller tilpasse klimaarbejdet i kommunen, så det lever op til C40’s standard for klimaplanlægning.

Målet er at bidrage til udviklingen af handlingsorienterede klimaplaner, med fokus på alle sektorer inden kommunernes geografiske område, der definerer hvordan de medvirkende kommuner opnår reduktioner i udledning af drivhusgasser, der lever op til målsætningen i Parisaftalen.

Læs mere om DK2020

DK2020 Faktaark

De udvalgte kommuner 

Om Deadline 2020

På FNs Klimakonference i december 2015 vedtog 195 af verdens lande Parisaftalen og forpligtede sig dermed til at holde den globale temperaturstigning under 2° C og helst stræbe mod en temperaturstigning på højst 1,5° C.

I kølvandet på Parisaftalen udgav bynetværket C40 i samarbejde med konsulenthuset Arup Deadline 2020 rapporten. Deadline 2020 sætter en ramme for, hvordan byer og kommuner kan bidrage til at opnå Parisaftalens målsætninger.

Rapporten tager udgangspunkt i det globale CO2-budget, dvs. den samlede mængde CO2 og andre drivhusgasser vi kollektivt kan udlede, hvis målsætningen om en maksimal temperaturstigning på 1.5° C skal kunne opnås. På baggrund af den globale tilbageværende mængde af drivhusgasser udregner Deadline 2020 rapporten et CO2-budget for C40s medlemsbyer.

Læs mere om Deadline 2020:

Deadline 2020 faktaark 
Du kan hente selve rapporten her:

Deadline 2020-rapporten

Om Deadline 2020-programmet

C40 har udrullet et omfattende Deadline 2020 program, hvorigennem organisationens medlemsbyer støttes i at levere klimaplaner, som lever op til Parisaftalens 1.5° C målsætning.

En central del af Deadline 2020 programmet er en særligt udviklet global standard for klimaplanlægning – C40 Climate Action Planning (CAP) Framework – som danner udgangspunkt for C40 byernes arbejde med at udvikle klimaplaner.

Læs mere om CAP Framework på C40's hjemmeside (på engelsk):

Climate Action Planning Framework

Hent den danske oversættelse af CAP Framework her:

Climate Action Planning Framework (dansk version)