x

Forandring gennem viden og nye, brede partnerskaber

Det nye videncenters fulde navn er ’Queen Mary Center – solving problems through research and partnerships' og skal binde tværfaglige forskningsmiljøer sammen med myndigheder, virksomheder og civilsamfundets organisationer. Målet er at skabe nye netværk og samtidig udvikle og formidle ny viden. 

HKH Dronning Mary er - ud over at lægge navn til centret - også tilknyttet dets ’Advisory Committee’, som har en rådgivende funktion i forhold til centrets opgaveløsning. Centeret blev formelt åbnet den 2. februar 2022.

Løsninger på aktuelle, komplekse samfundsudfordringer

Centret er oprettet af Det Humanistiske, Det Samfundsvidenskabelige, Det Teologiske og Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet og har fokus på aktuelle samfundsudfordringer med mennesket i centrum. Det betyder blandt andet, at centret vurderer de menneskelige konsekvenser, som teknologi-, videnskabs- og samfundsudviklingen kan medføre. F.eks. i forhold til digitalisering, klimaudfordringer, demografiske ændringer, identitets- og rettighedsspørgsmål. 

Københavns Universitet grundfinansierer det nye center. Herudover har Realdania støttet med en supplerende bevilling på 25 mio. kr., som de første fem år skal understøtte centrets arbejde med at etablere nye, faglige partnerskaber på tværs i samfundet og i samarbejde med andre relevante forskningsinstitutioner. Bevillingen skal bidrage til de første års metodeopbygning, til konkrete partnerskaber om f.eks. de fysiske rammers indvirkning på arbejds-, hverdags- og fritidslivet samt til formidling af den viden, der bliver skabt undervejs i centrets arbejde.

 

Læs mere om Dronning Marys Center