x

Udearealerne opgraderes

På Dronninglund Kunstcenter ønsker de at give deres besøgende en samlet helhedsoplevelse af kunstcentrets kvalitet. Det vil de opnå ved at gennemføre en opgradering af centrets udearealer, så den samlede oplevelse bliver sammenhængende fra start til slut. 

Vi har støttet af to omgange 

Vi har støttet Dronninglund af to omgange. Første ombæring var etablering af et gårdrum, der skulle skabe et grønt uderum. Gårdrummet blev indviet i 2018 og bidrager til de besøgendes oplevelse både inde fra museet, da der er udsigt fra udstillingen til gårdrummet og ude i selve gårdrummet, hvor det grønne uderum går i dialog med den omgivende natur, hvilket er med til at give en helt anden oplevelse af centret. 

Anden ombæring er inddragelse af forpladsen, hvor Dronninglund ønsker at forbedre ankomstoplevelsen, hvilket de vil gøre ved at binde forpladsen sammen med resten af kunstcentret som én sammenhængende enhed. Visionen er, at forpladsen skal fungere som ankomstområde med parkeringsplads, skulpturhave og indgangsparti. Forpladsen skal byde de besøgende velkommen på en æstetisk smuk måde, hvor selve kunstcentret, men også den smukke omkringliggende natur inddrages. Desuden skal en bred svævende trappe forbinde ankomstområdet med skulpturhaven foran indgangspartiet til kunstcentrets fysiske bygning. 

Èn sammenhængende enhed

Med etableringen af gårdrummet samt opdateringen af forpladsen skaber Dronninglund Kunstcenter et sammenhængende center for formidling af kunst i bred forstand. Det gør de ved at styrke relationerne mellem de unikke bygninger, landskabet omkring centret og den kunst, som de udstiller.

Det er C.F. Møller, der er arkitekt på projektet og JPH - Rådgivende ingeniørfirma, der er rådgivende bygningsingeniør og styrer af byggeprocessen. Forpladsen forventes at blive indviet i juni 2020.