x

Udearealerne er blevet opgraderet

På Dronninglund Kunstcenter ønskede man at give de besøgende en samlet helhedsoplevelse af kunstcentrets kvalitet. Ved at gennemføre en opgradering af centrets udearealer, er den samlede oplevelse blevet mere sammenhængende fra start til slut. 

Vi har støttet af to omgange 

Vi har støttet Dronninglund af to omgange. Første ombæring var etableringen af et gårdrum, der skulle skabe et grønt uderum. Gårdrummet blev indviet i 2018 og bidrager til oplevelsen både inde fra museet, da der er udsigt fra udstillingen til gårdrummet og ude i selve gårdrummet, hvor det grønne uderum går i dialog med den omgivende natur. Dette giver en helt anden oplevelse af centret. 

Anden ombæring var inddragelsen af forpladsen, hvor Dronninglund ville forbedre ankomstoplevelsen, ved at binde forpladsen sammen med resten af kunstcentret. I dag fungerer forpladsen som ankomstområde med parkeringsplads, skulpturhave og indgangsparti. Forpladsen byder de besøgende velkommen på en æstetisk måde, hvor selve kunstcentret, men også den omkringliggende natur er inddraget. Desuden forbinder en bred svævende trappe ankomstområdet med skulpturhaven foran indgangspartiet til kunstcentrets fysiske bygning. 

Èn sammenhængende enhed

Med etableringen af gårdrummet samt opdateringen af forpladsen skaber Dronninglund Kunstcenter et sammenhængende center for formidling af kunst i bred forstand. Det gør de ved at styrke relationerne mellem de unikke bygninger, landskabet omkring centret og den kunst, som de udstiller.

Det er C.F. Møller, der er arkitekt på projektet og JPH - Rådgivende ingeniørfirma, der er rådgivende bygningsingeniør og styrer af byggeprocessen. Forpladsen forventes at blive indviet i juni 2020.