x

Danmarks første planlagte ferieby 

Med alléer, akser, pladser og torve og en særegen, blev arkitekten Egil Fischers Ferieby planlagt og anlagt ved Femmøller i 1920'erne. Området er Danmarks første planlagte ferieby og rummer stadig et helt særligt stedbundent potentiale.

Da feriebyen blev opført, var den tænkt som en levende by hele året med boliger, butikker og erhverv på en attraktiv placering tæt ved kysten, Femmøller Strand og Mols Bjerges storslåede landskab. Siden Egil Fischers tid har området dog udviklet sig med mange sommerhuse, en vildvoksende beplantning, parkeringsanlæg og enkelte butikker.

Ferieby genskabt og fremtidssikret

Formålet med projektet har været at styrke turismen ved at udvikle, formidle og synliggøre stedets kulturarv, identitet og byggede miljø. Det strategiske kvalitetsløft har sikret, at de rekreative områder i Egil Fishers ferieby er blevet restaureret og revitaliseret, så den samlede værdi af både by og strand er blevet forøget.

Revitaliseringen af den historiske ferieby omfattede, at grønne områder blev genskabt, som de oprindeligt blev planlagt, og Femmøller Strand er blevet udviklet med en række oplevelsespladser, så den er et attraktivt sted for badegæster. Og ikke mindst er der kommet bedre adgangsforhold og stiforløb som styrker og gendanner forbindelsen mellem havet, kysten og bymiljøet.

Kulturmiljø fremtidssikret

Projektet er revitaliseret gennem vores kampagne Stedet Tæller. Kampagnen har sat fokus på at udvikle og udnytte de stedbunde potentialer, der kan bidrage til at styrke livskvaliteten i yderområderne. Med projektet er et bevaringsværdigt kulturmiljø nu fremtidssikret.

Bogen "Stedet tæller"

- om proces og erfaringer med stedbunden, lokal udvikling i yderområder.