x

Vand skulle stoppe fjendtlige landtropper 

Oversvømmelsesanlægget skulle beskytte hovedstaden mod fjendtlige landtropper. I tilfælde af krig ville Oversvømmelsen fungere som en enorm voldgrav. Ved hjælp af en række kanaler, dæmninger og stemmeværker kunne man fylde oversvømmelsen med vand fra Furesø. Den store voldgrav ville vanskeliggøre fjendens fremgang.

Oversvømmelsesanlægget består af to dele: Nordre Oversvømmelse, som går fra Ermelunden Stemmeværk i vest til Strandvejen i øst og Søndre Oversvømmelse, der går fra Jægersborg Stemmeværk i Nord til Vestvolden i Syd. Det ville tage ca. otte dage at fylde hele Oversvømmelsen. Men forsvaret havde forskellige fyldningsmetoder, så hvis der var overhængende fare for angreb kunne man etablere Nordre Oversvømmelse på under to døgn.

Københavns Befæstningsværk

Kort om Københavns nyere befæstning: Den blev opført efter nederlaget til tyskerne i 1864 for at beskytte hovedstaden. Under 1. Verdenskrig var dens besætning på ca. 50.000 mand. Københavns nyere befæstning blev nedlagt som forsvarsværk efter 1. Verdenskrig, da teknologien løb fra anlæggene. Enkelte anlæg har dog været i brug indtil for få år siden, bl.a. Ejbybunkeren på Vestvolden som forsvarets efterretningstjeneste rømmede i 2004.

Partnerskabet bag projektet

Sammen Kulturstyrelsen og Naturstyrelsen står vi bag initiativet til at revitalisere Københavns befæstning gennem istandsættelsen af befæstningen, og meningen er at formidle den som en samlet attraktion og skabe mulighed for fysisk aktivitet og oplevelser. Københavns befæstning genopstår som en sammenhængende helhed, der forener et stykke danmarkshistorie med enestående kultur- og naturoplevelser. Den omfattende forsvarsring, der snor sig omkring Storkøbenhavn, synliggøres og formidles som den samlede attraktion den er. De tilhørende bygningsværker og naturarealer sikres, renoveres og udvikles, så de bevares for eftertiden.   

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Nyheder Se alle nyheder

Vis flere

Relaterede projekter

Projekt

{[{ current.title }]}

{[{ current.body }]}

{[{ currentIndex }]} / {[{ items.length }]}