x

Ny bygning på Ejer Bavnehøj giver toppen et løft

Pressemeddelelse

28. januar 2008

Pressemeddelelsen er udsendt i samarbejde med Ejer Bavnehøjs Venner: En ny servicebygning på det nationale højdeudsigtspunkt Ejer Bavnehøj skal forbedre forholdene på stedet og for dets besøgende. Bygningen bliver tilpasset det gamle udsigtstårn, Genforeningstårnets, udseende samt toppens øvrige terræn. To fonde, Sahva Fonden og Realdania, har støttet projektet med sammenlagt 900.000 kr.

Med sine 170,86 m. regnes Ejer Bavnehøj/Møllehøj, der ligger ved Skanderborg, for Danmarks højest beliggende attraktion. Stedet har længe været et yndet udflugtsmål, og mange har nydt den gode udsigt og vandret i de natursmukke omgivelser. Den nye servicebygning (med toilet- og kioskanlæg) skal styrke stedet som attraktion. I placeringen af den bliver der taget hensyn til vind- og udsigtsforhold samt selve indtrykket ved ankomsten til udsigtspunktet. Bygningen vil derfor ikke fremstå dominerende i sit udtryk. Naturklagenævnet har godkendt bygningens placering, mens Fredningsnævnet har tilladt den arkitektoniske udformning.  

Servicebygningen bliver tilpasset Genforeningstårnet og bygges på et cirkulært areal, som vil blive belagt med den samme granittype som på selve arealet omkring tårnet. Projektet omfatter også informationstavler om Ejer Bavnehøj. Formidlingsarbejdet omkring tavlerne udføres i samarbejde med Søhøjlandets Økomuseum. Service-bygningen, som er tegnet af arkitektfirmaet KAMP, vil modsvare Genforeningstårnets form. Den kommer til at bestå af en kernebygning og et åbent espaliér. Den nye servicebygning får tagbelægning af kobber.

Formand for Ejer Bavnehøjs Venner, Viggo Rasmussen, siger: ”Vi glæder os meget over de forbedrede forhold her på Ejer Bavnehøj. Særligt spændende er informationstavlerne om Ejer Bavnehøjs historie og natur. De skal nok blive til gavn for mange besøgende”.

Sahva Fonden har støttet projektet med 50.000 kr. Direktøren for fonden, Torben Svanberg, siger: ”For os er det vigtigt, at et steds tilgængelighed er i højsædet. Kørestolsbrugere og gangbesværede skal have en god oplevelse i naturen på lige fod med gående, og det får de på Ejer Bavnehøj”.

Servicebygningen indgår i en totalfredningsplan for hele Ejer Bavnehøj. Det samme gælder et landskabsprojekt på toppen, som Realdania støttede med 1,25 mio. kr. i 2006. Med projektet er der skabt plads til ophold og leg, parkering af biler og busser og forbedring af de trafikale forhold. Stedets tilgængelighed er ligeledes forbedret for handicappede.

Realdania støtter det nye projekt med 850.000 kr., og projektleder i Realdania, Christian Andersen, siger: ”Forbedringerne af forholdene ved Ejer Bavnehøj, et af landets nationale mindesmærker, er et spændende projekt med mange elementer og muligheder. Jeg er sikker på, at projektet vil medvirke til, at mange fortsat vil bruge Ejer Bavnehøj som et udflugtsmål og naturmæssigt åndehul”.  

Yderligere oplysninger
Formand for Ejer Baunehøjs Venner, Viggo Rasmussen, Tlf.: 4018 9357
Projektleder Christian Andersen, Realdania, tlf.: 7011 6666