x

Danmarks eneste naturhavn med egen lagune

Ejerslev Havn på Mors er den eneste naturhavn i Danmark, hvor der også findes en lagune ved foden af stedets unikke molerskrænter og moler. Moleret er blevet brugt industrielt og udvundet i Ejerslev siden 1912, hvor det har efterladt rum for nye landskabelige og geologiske oplevelser - det tidligere graveområde danner nu stedets lagune. I Ejerslev kan samspillet mellem det åbne landskab, fjorden og lyset opleves, og man kan se klinter med skarpe erosionsflader. Stedets molerskrænter blev dannet for 55 mio. år siden; skrænterne er berømte for deres høje indhold af velbevarede fossiler, og deres lige findes kun få andre steder i verden.

En tilgængelig natur 

Konkret er der skabt bedre, fysiske adgangsforhold til lagunen: Det tidligere havnehus er blevet renoveret og indrettet med formidling og undervisning, samt faciliteter for sejlere, lokale gæster og turister. Derudover har frivillige kræfter desuden etableret et stisystem rundt om lagunen, hvilket giver nye muligheder for ophold i terrænet rundt om lagunen. De nye tiltag og opgraderingen af det eksisterende havnemiljø giver nu god adgang og fantastiske rammer for en bred målgruppe af sejlere, turister, lokale og skoler til en af Danmarks flotteste naturhavne. Således er stedet bevaret og udviklet som naturområde og molerforekomsterne er nu tilgængeliggjorte. Målet er at tiltrække flere turister og sejlere til Mors, øge områdets indtægter og give de besøgende mulighed for ekstraordinære naturoplevelser.

Naturområde styrker lokal udvikling

Projektet har været udvalgt til kampagnen Stedet Tæller, fordi det kan demonstrere, hvordan et helt unikt naturområde kan åbnes op og styrke lokal udvikling. Formidlingsaktiviteterne tager afsæt i stedets særlige kvaliteter, og de nye tiltag medvirker til at molerområdet kan bevares og udvikles som et unikt naturområde med en smuk naturhavn - til gavn både for lokale og besøgende.

Bogen "Stedet tæller"

- om proces og erfaringer med stedbunden, lokal udvikling i yderområder.