x

Fra svinestald til samlingssted

Fra vores kampagne ’Underværker’, fik ildsjælene bag Møllens Venner et tilskud til at indrette Elstrup mølles gamle svinestald til et samlings- og aktivitetssted for borgere og besøgende. Den aktive gruppe af ildsjæle stod for alt arbejdet, der blandt andet bød på isolering og ny gulvbelægning, reparation af vægge og lofter, udgravning og malerarbejde. Flere af de tilknyttede frivillige var nemlig uddannede bygningshåndværkere.

Svinestalden huser nu landsbyens sociale liv og mange af byens arrangementer. Det tæller blandt andet loppe-, høst- og julemarked, særudstillinger og arrangementer. Aktivitets- og forsamlingslokalet i svinestalden bliver også brugt af til arrangementer, der kan bidrage med midler til drift og vedligeholdelse af bygningerne, så det fine fredede møllekompleks sikres for eftertiden.

Møllens historie 

Elstrup Mølle blev rejst i 1888 ved landsbyen Elstrup, midt på Als. Møllen er fredet, og var en af 42 møller på Als, da Sønderjylland i 1920 igen blev dansk. I dag er kun en håndfuld af møllerne tilbage. Møllen i Elstrup maler ikke længere. Den mangler både hat og vinger. Men for de lokale borgere har møllen og de tilhørende bygninger stor betydning. 

En selvejende institution 

Lokale ildsjæle etablerede i 2012 Møllens Venner med det formål at skaffe midler til at købe og restaurere Elstrup mølle. Det køb faldt på plads i efteråret 2021, og Elstrup mølle og møllerimuseum er i dag en selvejende institution.