Engelsholm Slot

Realdania har støttet en renovering af Engelsholm og genskabt den originale barokakse, og på den måde skabt større sammenhæng mellem nutid og fortid.

Engelsholm Slot blev indviet i 1593 og haven blev anlagt af Knud Brahe i årene efter som en urte- og rosenhave. I 1737 etableres den egentlige barokhave med de symmetrisk anlagte bede, plæner og damme samt terrænforskydninger i form af volde og trappeforløb. Sidst i 1800-tallet blev haven tættest på slottet omlagt i landskabelig stil efter anvisning af H. A. Flindt.

Udgangspunktet for den nuværende restaurering af haven har været at etablere balance mellem fortid og nutid, men hvad der er nok så vigtigt: den gamle, monumentale barokakse gennem parken mod syd er blevet genskabt. Aksen fortsætter længere mod syd med en sti frem til de terrasserede haver med trappeanlæg, der ligeledes er renoveret. Herved er hovedgrebet i den gamle barokhave genskabt.

 

 

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2007
  • Afsluttet/forventet afsluttet
  • 2009
  • Støttebeløb
  • 6 mio. kr.
  • Websites
  • Fremtidens Herregård
  • Kort

  • Relaterede projekter

Kort

Engelsholmvej 6A, 7182 Bredsten

Relaterede projekter Se alle projekter

Bregentved barokhave

Hverringe

Lundsgaard

Tranekær Slot

{{ title }}

{{ description }}