x

Engelsholm Slot blev indviet i 1593 og haven blev anlagt af Knud Brahe i årene efter som en urte- og rosenhave. I 1737 etableres den egentlige barokhave med de symmetrisk anlagte bede, plæner og damme samt terrænforskydninger i form af volde og trappeforløb. Sidst i 1800-tallet blev haven tættest på slottet omlagt i landskabelig stil efter anvisning af H. A. Flindt.

Balance mellem fortid og nutid

Udgangspunktet for den nuværende restaurering af haven har været at etablere balance mellem fortid og nutid. Men hvad der er nok så vigtigt: den gamle, monumentale barokakse gennem parken mod syd er blevet genskabt. Aksen fortsætter længere mod syd med en sti frem til de terrasserede haver med trappeanlæg, der ligeledes er renoveret. Herved er hovedgrebet i den gamle barokhave genskabt.

Historiske Haver

Projektet er støttet gennem vores kampagne Historiske Haver, hvor en række herregårdshaver rundt om i landet er blevet restaureret, videreudviklet og ført ind i fremtiden.