x
Med regenerativt byggeri tænker man længere end reduktion af negativ påvirkning af klima og miljø. Det handler om at bygge på måder, der genopretter økosystemer og bidrager positivt til klimamæssig og menneskelig trivsel.  

Vi samarbejder med Innovationsfonden om det nye erhvervsforskernetværk, hvor vi inviterer virksomheder, offentlige organisationer og forskningsinstitutioner til at udvikle viden og nye løsninger inden for det regenerative byggeri.  
 
Forskernetværket skal baseres på 10-15 erhvervsforskningsprojekter blandt virksomheder og forskningsinstitutioner, der over en treårig periode skal skabe ny kommerciel forskningsbaseret innovation. Det kan være ved at udfordre eksisterende paradigmer og bygge bro mellem faglige discipliner og brancheaktører. Forskningsprojekterne kan også omhandle en ny systemtænkning og værdikædeinnovation eller et nyt blik på fremtidens boformer og fællesskaber.  

Alle forskningsprojekterne i netværket vil samarbejde, så den nye viden og løsninger skabes på tværs af både sektorer og fagdiscipliner. 

Ansøg om at være med i erhvervsforskernetværket 

For at give flest muligt chancen for at være med i forskernetværket om regenerativt byggeri, er det både muligt at ansøge om en Erhvervs-ph.d. og Erhvervs-postdoc, ligesom både private virksomheder og offentlige organisationer kan søge. Der er ansøgningsfrist to gange i 2024 – til april og til september. 
 
Læs mere om temaopslaget og ansøgningsprocessen på Innovationsfondens hjemmeside.

Netværk i BLOXHUB

Erhvervsforskerne vil udgøre et praksisorienteret, tværfagligt forskningsteam i regi af BLOXHUB, der allerede i foråret 2024 vil fremme etableringen af netværket ved at understøtte udviklingen af gode projektansøgninger og match making mellem interesserede virksomheder og forskningsinstitutioner. 
 
BLOXHUB er en innovations- og væksthub med det formål at bidrage til en bæredygtig, global urbanisering gennem udvikling af innovative løsninger inden for arkitektur, design og byggeri i Danmark.