x

Et erhvervsområde på ca. 46 ha. nord for ringvejen mellem Kejlstrupvej og Nørreskovbakke gennemskæres af motorvejen, og ca. 25 virksomheder er flyttet for at give plads til denne. Motorvejen efterlader, uden planfaglig indgriben, et område med rester af værdifuld erhvervsjord i en gammel struktur, der ikke længere er anvendelig.

Hvis motorvejen og byen skal fungere i så tæt en forbindelse og oven i købet drage fordel af hinanden, kræver det nye holdninger til samspillet mellem bebyggelse og motorvejsanlæg. Erhvervskorridoren er en vision udviklet i forbindelse med motorvejsprojektet ”MELLEMLAND”, der beskriver et fortættet erhvervsområde, der har facader helt op til motorvejen og danner en korridor omkring den.

Modsat de fleste danske motorveje, løber Silkeborgmotorvejen gennem eksisterende by, og medfører en ny bystruktur. Et erhvervsområde på ca. 46 ha nord for ringvejen mellem Kejlstrupvej og Nørreskovbakke gennemskæres af motorvejen og ca. 25 virksomheder skal flytte for at give plads til denne. Motorvejen efterlader uden planfaglig indgriben, et område med rester af værdifuld erhvervsjord i en gammel struktur, der ikke længere er anvendelig.

Silkeborg Kommune har fået støtte af Realdania til at gennemføre et parallelopdrag om udvikling af en helhedsplan for ”Erhvervskorridoren”. Planen skal fastlægge de planmæssige og arkitektoniske principper, der skal ligge til grund for de kommende lokalplaner for området, herunder en vurdering af de tekniske forhold omkring projektet, bl.a. vedrørende infrastruktur, støj og vibrationer. Samtidig skal resultatet af opdraget medvirke til at igangsætte en solid og bæredygtig proces for omdannelsen af erhvervsområdet sideløbende med motorvejens realisering. Parallelopdraget blev afviklet fra august til november 2012.

Projektet havde til formål at: 

  • Udvikle et forslag til en helhedsplan for ”erhvervskorridoren”. Helhedsplanen skulle grundlægge de planmæssige og arkitektoniske principper til brug i de kommende lokalplaner for området.
  • Igangsætte en solid og bæredygtig proces omkring omdannelse af erhvervsområdet, gennem motorvejens anlægsfase og til motorvejens åbning.

Arbejdet med helhedsplanen blev gennemført som en parallel konkurrence, hvor seks hold blev prækvalificeret, og heraf tre vindere som går videre til et parallelt forløb med workshops og åben dialog.

Den 22. november 2012 blev de tre holds løsningsforslag offentliggjort. Det drejede sig om:

  • Team Cowi
  • Team Møller og Grønborg
  • Team Gottlieb Paludan + Public Arkitekter  

Læs mere på projekthjemmesiden:

Erhvervskorridoren - Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommune har sammen med arkitektfirrmaet Møller&Grønborg gennemført projektet MELLEMLAND, som er et redskab til dialog omkring planlægning af de motorvejsnære arealer. Dette projekt indeholder typologier, en blanding af vision og design, til de motorvejsnære arealer langs hele Silkeborgmotorvejen. Projektet blev støttet af Realdania gennem planinitiativet Plan09.

”Erhvervskorridoren” er en typologi, der beskriver et stærkt fortættet erhvervsområde, der udnytter eksponeringsmuligheden til motorvejen maksimalt, samt præsenterer et samlet og harmonisk erhvervsbyggeri.

Typologien lægger op til, at byggeriets facader opføres meget tæt på motorvejen eller i direkte sammenhæng med denne. Der skal desuden gælde nogle fælles retningslinjer, der sikrer facadernes udformning, variation og skiltning. I denne typologi er der hentet inspiration fra hollandske motorvejsnære byggerier, der er opført i direkte sammenhæng med motorvejen og fungerer som støjskærm for bagvedliggende mere støjfølsomme anvendelser. Med dette projekt ønsker Silkeborg Kommune at bruge nogle af disse hollandske principper for byggeri op til motorvejen.